Hand met stempel stigWA

De spanning in het materiaal. 
De som van gelijke termen. 
Het dubbele van een getal. 
Een bepaalde ontlaadtijd. 
Door meervoud wordt het gevormd. 

Maar in enkelvoud afgezonderd. 

 

Meer informatie: https://www.a-e-rt.be/