Drie mensen in gesprek in salon De Evenaar

Hoe eraan beginnen?

Je maakt telefonisch een afspraak voor een eerste gesprek op het nummer +32 (0)3 225 02 20. Dit kan elke werkdag tussen 9:00  en 17:00 uur

In het eerste gesprek worden je problemen, je mogelijkheden en je motivatie besproken. Daarnaast trachten we een duidelijk beeld te schetsen van het reilen en zeilen in de evenaar.

Na een korte pauze van 15 minuten volgt een tweede gesprek met de psychiater waarbij dieper op bepaalde thema's wordt ingegaan.

Na dit tweede gesprek en na de intakebespreking kan jouw eventuele opname geregeld worden.

Indien je een vraag hebt kan je ook altijd mailen: