Overslaan en naar de inhoud gaan
Groepstherapie op afdeling Monding

Centrum voor psychotherapie Elim - dagbehandeling Koraal - afdeling Monding en Rif - therapeutische gemeenschap de evenaar

Mensen met angst, depressie, stemmings- en/of persoonlijkheidsproblematiek kunnen soms onvoldoende vooruitgang maken via ambulante therapie of zelfs een korte opname. Wanneer veranderingsgericht werken voor hen aangewezen en mogelijk is, kan dit via een intensievere behandeling met een specifiek en breed omvattend, therapeutisch programma.

Specifieke aanpak

Het gebeurt dat mensen lijden aan meer dan enkelvoudige problemen, waarbij er sprake is van complicerende factoren zoals: parentificatie (mensen die als kind reeds de ouderrol op zich namen), perfectionisme, problemen met mentaliseren (mogelijkheid tot nadenken over de eigen problemen vanuit verschillende standpunten), problemen met reguleren van emoties, samenhang met persoonlijkheidsproblematiek of traumatische impact van bepaalde gebeurtenissen die verwerking op andere gebieden bemoeilijkt.

Tegelijk kan er een bijzondere hardnekkigheid in bepaalde deelproblemen schuilen, waardoor de persoon sterk vastzit, vaak in herhalingspatronen valt. Anderzijds kunnen de moeilijkheden ook sterk verweven zijn met elkaar of op verschillende levensdomeinen - zoals werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties - tegelijk actief zijn.

In die situatie is er nood aan een andere benadering dan via aparte sessies van één of meerdere therapiedisciplines. Ook is er vaak nood aan een specifieke begeleiding om wat in de therapie gebeurt, ook in de dagelijkse praktijk om te zetten, en tegelijkertijd ook situaties uit het dagelijkse leven in te brengen in de therapie.

3 belangrijke factoren

  • Behandeling is niet rechtstreeks klachtgericht, er wordt gewerkt aan meer algemene concepten zoals: omgaan met emoties, regelen van spanning, uitbreiden van verwerkingsmogelijkheden, crisisvaardigheden, het zoeken van een breder perspectief om na te denken over de eigen problemen, vertrouwen ontwikkelen in de ander, de relatie met de hulpverlener en de medepatiënt leren hanteren,...
  • Behandeling is multimodaal: de behandeling bestaat uit een combinatie van medicatie, verbale therapie en non-verbale therapie (zoals beeldende therapie, bewegingstherapie, dramatherapie en muziektherapie) afgestemd op elke unieke patiënt.
  • De behandeling vindt plaats tegen de achtergrond van een bepaald behandel- en leefklimaat, dat veiligheid en houvast biedt, en er is een match tussen deze achtergrond en de specifieke kenmerken van deze persoon en deze moeilijkheden.

5 behandelplekken

Opname of dagbehandeling

Koraal biedt het programma aan in dagbehandeling. Voor Rif, Elim, Monding is er na een fase van volledig verblijf, in overleg met het team, de mogelijkheid om in dagbehandeling het programma verder te volgen. In de evenaar is momenteel enkel behandeling in opname mogelijk.

Een overzicht

Er zijn vijf verschillende behandelplekken die elk andere accenten leggen in de multimodale behandelmethode en zich onderscheiden door een eigen behandel- en leefklimaat.

Kort samengevat: