Rif bevindt zich in Gebouw 4 van Bethanië, Andres Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel. Dit gebouw bevindt zich achteraan het domein (voorbij AZ Voorkempen) aan de rechterkant. Wanneer je via de hoofdingang binnengaat, kan je de bewegwijzering volgen.

Voor algemene vragen kan er rechtstreeks contact worden genomen met onze afdeling op het nummer +32(0)3 380 31 74.

Aanmelden

Aanmelden kan op weekdagen tussen 10:00 en 16:00 uur, telefonisch bij de hoofdverantwoordelijke op +32(0)3 380 31 76.

Voor een opname is het noodzakelijk dat de kandidaat zich engageert voor een behandelproces en er is een verwijzing van een hulpverlener nodig. Dit kan een opname-afdeling zijn, maar ook een ambulante hulpverlener. Beiden vullen een intakedocument in. Deze ingevulde intakedocumenten mogen per mail worden doorgestuurd naar kristof.meeus [at] emmaus.be (Kristof Meeus), de verantwoordelijke van de zorgeenheid Rif.  

Nadien wordt een intakegesprek afgesproken. Dit gesprek dient om af te stemmen of de behandelafdeling een gepast behandelkader kan aanbieden op de hulpvraag.