Overslaan en naar de inhoud gaan
Eén van de twee herenhuizen waar de evenaar gevestigd is.

Tg 'de evenaar'

Wij zijn gevestigd in twee gezellige herenhuizen in het centrum van Antwerpen. Elk huis biedt ruimte voor acht volwassen patiënten. De focus ligt op identiteitsontwikkeling.

Therapeutische gemeenschap ‘de evenaar’ is een door het RIZIV erkend psychosociaal revalidatiecentrum, bestaande uit twee herenhuizen in Antwerpen. Mensen die bij ons opgenomen worden, hebben als doel om via intensieve therapie, psychische zelfstandigheid te verwerven. Hierbij vertrekken we vanuit de principes van een therapeutische gemeenschap. We baseren ons op het psychodynamische denken.
 

Psychodynamisch denken als basisvisie

Het psychodynamisch denken gaat ervan uit dat, hoe men in de wereld staat en hoe men met de dingen omgaat, ingebed is in een persoonlijke geschiedenis. Deze geschiedenis manifesteert zich in het hier en nu en problemen ontstaan door het vastzitten in bepaalde wederkerende patronen. Om grondig te werken aan problemen, onaangename ervaringen te verwerken en haalbare toekomstplannen te maken, bieden we een veilige onderzoeks- en experimenteerruimte.

In een kleinschalige therapeutische gemeenschap, waarbij zowel het collectieve als het individuele een plaats krijgen, proberen we dit te realiseren. Belangrijke omgevingspersonen kunnen hierbij uitgenodigd worden voor gesprekken in functie van de behandeling.

Therapeutische gemeenschap

De werking van de evenaar sluit aan bij de traditie van de therapeutische gemeenschappen. Hierbij worden vijf elementen vooropgesteld die noodzakelijk zijn voor een gezonde emotionele ontwikkeling. Deze elementen vind je terug in de structuur en de dynamiek van de therapeutische gemeenschap:

  • Hechting: een therapeutische gemeenschap tracht een cultuur te verwezenlijken waar cliënten het gevoel krijgen erbij te horen.
  • Veiligheid: er wordt voor een omgeving gezorgd die emotionele chaos kan dragen en tolerant is tegenover uitingen van angst, pijn en woede maar waar er ook duidelijke grenzen en regels zijn.
  • Communicatie: het is een essentieel kenmerk van het dagelijkse leven en niet enkel van de therapeutische sessies dat er in de therapeutische gemeenschap een open cultuur heerst waar persoonlijke en relationele problemen, motieven en verdedigingsmechanismen kunnen bevraagd en uitgesproken worden.
  • Betrokkenheid: iedereen is betrokken op iedereen: cliënten en therapeuten maken volledig deel uit van de context van alledag.
  • Autonomie: de cliënt neemt zelf mee de verantwoordelijkheid op voor zijn behandeling.

Andere behandelplekken binnen Bethanië

De evenaar is gevestigd in twee herenhuizen in Antwerpen. Ook in Zoersel (Rif, Koraal en Monding) en in Kapellen (Elim) kunnen mensen met angst, depressie, stemmings- en/of persoonlijkheidsproblematiek terecht. De behandelplekken onderscheiden zich door elk hun eigen accenten te leggen.