Overslaan en naar de inhoud gaan
Dag van de mantelzorger

Op 23 juni is het de Dag van de Mantelzorg! Op deze dag zetten we alle mantelzorgers in de schijnwerpers, om hen te erkennen en te bedanken voor wat ze doen. Mantelzorg opnemen is allesbehalve vanzelfsprekend, maar betekent een grote meerwaarde voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood én voor de maatschappij.

"Mantelzorger word je niet van de ene dag op de andere dag, je rolt er in..."

Ben ik een mantelzorger?

Mantelzorg wordt vaak geassocieerd met mensen die leiden aan een chronische ziekte of met een beperking. Maar ook wie zorgt voor iemand met een psychische kwetsbaarheid, is mantelzorger. Volgens de definitie van het Vlaamse Expertisepunt Mantelzorg is een mantelzorger iemand die:

  • Op regelmatige basis zorgt voor een familielid, buur, vriend, kennis,… thuis of in een voorziening
  • Meer dan gebruikelijke zorg geeft omwille van ziekte, handicap, psychische moeilijkheden,…
  • Dit doet omdat je een affectieve band hebt met die persoon.

Als mantelzorger kan je terecht op het Vlaamse Expertisepunt Mantelzorg.

Hoe gaat het nu met jou?

Mantelzorger, hoe gaat het nu met jou? Binnen Bethanië is een team van familie-ervaringsdeskundigen aan de slag die hun eigen familie-ervaring inzetten om ondersteuning te bieden aan familie en naasten. Je kan hen altijd contacteren voor een babbel of voor meer informatie over het aanbod voor familie en naasten.