Overslaan en naar de inhoud gaan
Gebouw De Sprong

Beschut wonen De Sprong organiseert zorg en begeleiding in de samenleving voor volwassenen met psychiatrische problemen. Het verblijf in een groepswoning of studio biedt aan de bewoner een veilige woonomgeving met begeleiding op maat, zowel wat betreft wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. Voor sommigen is dit in hun herstelproces een tussenstap, voor anderen is dit een oplossing op langere termijn. Concreet krijgt de bewoner ondersteuning bij:

  • het leren omgaan met psychische beperkingen en de gevolgen ervan
  • de persoonlijke pogingen tot herstel: ontdekken wat men wil in het leven, zelfvertrouwen krijgen en voor zichzelf opkomen
  • het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en relaties
  • het vinden en behouden van een zinvolle daginvulling
  • het trainen van woonvaardigheden

Het initiatief beschut wonen is erkend voor 95 plaatsen, verspreid over Zoersel, Malle en Brasschaat.

Herstel is de leidende zorgvisie en is meteen ook de basis voor de methodiek van begeleiding. Het empowermentparadigma gaat uit van de positieve krachten in elke bewoner, maakt zijn positie in het hulpverleningsproces sterker en schept ruimte voor overleg, onderhandeling en planning.

Beschut wonen speelt zich af midden in de samenleving en staat noodzakelijkerwijze voortdurend in samenwerking met de omgeving, zorgpartners, familie, diensten, organisaties, …

Beschut wonen maakt deel uit van en is actief betrokken bij de uitbouw en het behoud van een maatschappelijk steunsysteem in het belang van de cliënt(en). Ook aandacht voor de familie en de familiale context van de bewoner is dus van fundamenteel belang.

beschut wonen De Sprong

Zoerselsteenweg 69a
2980 Zoersel
+32(0)3 385 45 06

Contactformulier beschut wonen De Sprong