Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee vrouwen doen een babbeltje

Bethanië organiseert zorg en woonbegeleiding voor volwassenen met langdurige en gestabiliseerde psychiatrische problemen.

De Landhuizen

Psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen (pvt) biedt aan 120 mensen een herstelgerichte leef- en woonomgeving met 24 op 24 uur begeleiding.

De Sprong

Het initiatief voor beschut wonen De Sprong (bw) heeft een begeleidingscapaciteit voor 95 mensen. De Sprong kan, gekoppeld aan begeleiding, een individuele of groepswoning aanbieden in Zoersel, Malle en Brasschaat. Begeleiding op eigen adres behoort ook tot de mogelijkheden.

Begeleiding op maat

Iedereen krijgt begeleiding op maat vertrekkende van de eigen zorgbehoeften, zowel wat betreft wonen, werken als vrije tijd. Voor sommigen is dit in hun herstelproces een tussenstap op weg naar (opnieuw) zelfstandig wonen, voor anderen is dit een oplossing op langere termijn.