Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee personen in gesprek
 • Elke bewoner krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Vertrekkend vanuit jouw zorgnoden en –behoeften wordt samen een begeleidingstraject vormgegeven.
 • Vanuit de herstelvisie ondersteunt je persoonlijk begeleider jouw individuele herstelproces waar nodig.
 • Als zorggebruiker bepaal je samen met je persoonlijk begeleider waaraan je wil werken en hoe je hieraan wil werken. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk plan. Op deze manier kan er gezocht worden naar nieuwe ontplooiingskansen, rekening houdend met jouw interesses en mogelijkheden. Jij blijft eigenaar van jouw persoonlijk plan. Het aantal contacten per week is afhankelijk van jouw vragen en noden.
 • Er is begeleiding mogelijk op meerdere domeinen: wonen, werken (of alternatieven voor werk), vrije tijd, huishouden, administratie, budgetbeheer, lichamelijk en psychische gezondheid, sociale contacten, juridische en justitiële begeleiding, zingeving.
  Aandachtspunten liggen vooral op vlak van zelfzorg, zorg voor de woonomgeving, zinvolle dagbesteding en sociale integratie.
 • In het psychiatrisch verzorgingstehuis werk je voor je psychische gezondheid samen met de psychiater. In psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen zijn dit twee vaste psychiaters.
  In beschut wonen De Sprong kies je zelf je psychiater.
 • Je familie en vrienden of andere belangrijke steunfiguren spelen ook een rol in jouw herstel en worden betrokken bij de begeleiding.
 • Er kan, waar nodig, samengewerkt worden met andere hulpverleners, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, gezinszorg.