Verpleegkundige werkt aan mobiele medicatiekar

Medewerkers vanuit verschillende disciplines werken samen aan een gevarieerd zorgaanbod waarin er oog is voor de bewoner als mens in zijn geheel. Zij vormen de multidisciplinaire teams. Functies die worden opgenomen in deze teams zijn: woonbegeleider, psycholoog, psychiater, activator, coördinator of afdelingsverantwoordelijke, maatschappelijk werker, intakecoördinator, ervaringswerker, ... Om het zorgaanbod verder te vergroten, werken wij tevens samen met mensen van buiten onze voorziening, zoals medewerkers pastoraal en zingeving, huisartsen, en niet in de laatste plaats: vrijwilligers.

Medewerkers beschut wonen De Sprong

Team beschut wonen De Sprong

Team pvt De Landhuizen

Team Wissel 1-2

Team Wissel 1-2

Team Wissel 3

Team Wissel 3

Wim Vanspringel
Directeur
pvt De Landhuizen, bw De Sprong, psychosociale revalidatiecentra, de evenaar en De Keerkring