Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee vrouwen in gesprek

De Sprong en De Landhuizen zijn voortdurend in dialoog met lokale zorgpartners. We knopen diverse samenwerkingsverbanden aan om de doorstroming van de bewoners vlotter te laten lopen en hen te helpen om zich te (re-)integreren in de samenleving. Enerzijds wordt er intensief samengewerkt met het netwerk van de bewoner. Familie is hierbij de meest belangrijke partner. Anderzijds is er ook een belangrijke samenwerking met eerste lijnsorganisaties: huisartsen, OCMW-diensten, vrijwilligersorganisaties, gemeentelijke diensten, bewindvoerders, zelfstandig verpleegkundigen, … Dit is zonder meer noodzakelijk om bewoners de zorg en begeleiding te geven die nodig zijn om hen opnieuw de weg te wijzen.

Er is een nauwe samenwerking met het nabijgelegen psychiatrisch ziekenhuis Bethanië en mobiel psychiatrisch team Kompaan.