Sinds enkele jaren werken Anneke Van Hove en Anja Musters als ervaringswerkers in psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen en beschut wonen De Sprong.

Eigen levensverhalen en ervaringen zijn belangrijke instrumenten voor een ervaringswerker. Het was daarom in eerste instantie van belang om eigen ervaringen met elkaar te delen en na te gaan hoe deze ingezet konden worden in het werk. In een verkenningsfase zetten de twee ervaringswerkers hierop in, terwijl ze ook zowel bewoners, teams, werkingen als collega-ervaringswerkers ontmoetten. Daaruit bleek dat niet alleen hun persoonlijke verhalen en ervaringen uniek zijn, maar ook hun manier van ontmoeten en aansluiting vinden.

Elke ervaringswerker heeft zijn eigenheid en eigen manier om het ervaringswerk in te vullen. Anneke was de eerste jaren vooral gefocust op ontmoeting met bewoners en besteedde minder aandacht aan de zichtbaarheid van haar werk naar de teams . Anja had hier dan weer spontaan de neiging toe, met een boeiende samenwerking tot gevolg. Ondertussen zijn de ervaringswerkers bekende gezichten in pvt De Landhuizen en beschut wonen De Sprong.

Anneke vindt het een aangename manier om zowel bewoners als hulpverleners te ontmoeten via reeds bestaande activiteiten. Denk daarbij maar aan ontmoetingshuizen De Honk en Aliado en projecten als ‘Kom op Verhaal’ en ‘E-kwadraat’. Hierin ontdekte zij dat begrippen als ‘aansluiting vinden’, ‘reisgenoot zijn’ en ‘nabij zijn’ niet zomaar toverwoorden zijn. Het is een hele uitdaging om te kunnen ontdekken hoe dit in de praktijk nog beter kan verlopen.

Al tijdens haar eigen herstelproces maakte Anja kennis met de bewoners en hulpverleners van pvt. Via vrijwilligerswerk en een activeringsstage herwon zij gaandeweg het vertrouwen in zichzelf. Deel uitmaken van het team ervaringswerkers was voor haar dan ook de kers op de taart. Anja gaat nu op pad samen met bewoners. Zij richtte ook de schrijfclubs op in pvt en Aliado. Daarnaast is ze de drijvende kracht achter theatergezelschap ‘Plankenkoorts’, een groep waarin bewoners, ervaringsdeskundigen en medewerkers samen op de planken staan.

Daarnaast geven Anneke en Anja ook samen de cursus: ‘Aan je herstelverhaal schrijven’ van de Herstelacademie.