Overslaan en naar de inhoud gaan
Ervaringsdeskundigen pvt en beschut wonen

Anneke Van Hove, Nico Strijbol en Anja Musters werken als ervaringswerkers in psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen en beschut wonen De Sprong. Ze noemen zichzelf “Het regenboogteam”. De regenboog is, zo zeggen ze, een symbool van hoop en troost. Het is letterlijk een lichtpuntje in donkere tijden en teken van een nieuw begin. Slechts een klein zonnestraaltje kan een donkere bui een hoop kleur geven. Tevens staat de regenboog voor diversiteit; de mens in al in zijn kleuren en in al zijn diversiteit.

Eigen levensverhalen en ervaringen zijn belangrijke instrumenten voor een ervaringswerker. Het was daarom in eerste instantie van belang om eigen ervaringen met elkaar te delen en na te gaan hoe deze ingezet konden worden in het werk. In een verkenningsfase zetten de twee ervaringswerkers hierop in, terwijl ze ook zowel bewoners, teams, werkingen als collega-ervaringswerkers ontmoetten. Daaruit bleek dat niet alleen hun persoonlijke verhalen en ervaringen uniek zijn, maar ook hun manier van ontmoeten en aansluiting vinden.

Elke ervaringswerker heeft zijn eigenheid en eigen manier om het ervaringswerk in te vullen. Anneke was de eerste jaren vooral gefocust op ontmoeting met bewoners en besteedde minder aandacht aan de zichtbaarheid van haar werk naar de teams . Anja had hier dan weer spontaan de neiging toe, met een boeiende samenwerking tot gevolg. Ondertussen zijn de ervaringswerkers bekende gezichten in pvt De Landhuizen en beschut wonen De Sprong.

Anneke vindt het een aangename manier om zowel bewoners als hulpverleners te ontmoeten via reeds bestaande activiteiten. Denk daarbij maar aan ontmoetingshuizen De Honk en Aliado en projecten als ‘Kom op Verhaal’ en ‘E-kwadraat’. Hierin ontdekte zij dat begrippen als ‘aansluiting vinden’, ‘reisgenoot zijn’ en ‘nabij zijn’ niet zomaar toverwoorden zijn. Het is een hele uitdaging om te kunnen ontdekken hoe dit in de praktijk nog beter kan verlopen.

Al tijdens haar eigen herstelproces maakte Anja kennis met de bewoners en hulpverleners van pvt. Via vrijwilligerswerk en een activeringsstage herwon zij gaandeweg het vertrouwen in zichzelf. Deel uitmaken van het team ervaringswerkers was voor haar dan ook de kers op de taart. Anja gaat nu op pad samen met bewoners. Zij richtte ook de schrijfclubs op in pvt en Aliado. Daarnaast is ze de drijvende kracht achter theatergezelschap ‘Plankenkoorts’, een groep waarin bewoners, ervaringsdeskundigen en medewerkers samen op de planken staan.

Daarnaast geven Anneke en Anja ook samen de cursus: ‘Aan je herstelverhaal schrijven’ van de Herstelacademie. Het was daar dat ze Nico Strijbol leerden kennen. Nico kwam zelf ooit in Bethanië terecht voor een opname. Hij verbleef er ruime tijd om er te werken aan zijn herstel, en dat ging met vallen en opstaan. Stilaan groeide het besef dat het pad dat hij daarvoor bewandeld had, niet het zijne was. Op dat moment besloot hij dat zijn eigen ervaringen van grote waarde konden zijn.

Nico is van mening dat je via hele kleine dingen al een groot verschil kan maken in het leven van anderen; door bijvoorbeeld te luisteren of een babbeltje te doen. Soms is zelfs 'er gewoon zijn' al voldoende. Je vindt hem vooral op pvt, afdeling Wende, waar hij al snel een bekend gezicht werd. Via activiteiten als 'de koffieklets' leert hij stilaan meer en meer mensen kennen. De koffieklets is een wekelijkse bijeenkomst waar bewoners samen trachten poëzie te maken bij het nuttigen van een koffietje.