Ervaringswerkers aan het wandelen

Sinds enkele jaren werken Tim Peeters, Anneke Van Hove en Anja Musters als ervaringswerkers in De Landhuizen en De Sprong.

Eigen levensverhalen en ervaringen zijn belangrijke instrumenten voor een ervaringswerker. Het was dus in eerste instantie van belang om onze ervaringen met elkaar te delen en na te gaan hoe ze deze konden inzetten in het werk. In een eerste verkenningsfase zetten de drie ervaringswerkers hierop in, terwijl ze ook zowel bewoners, teams, werkingen als collega-ervaringswerkers ontmoetten. Daaruit bleek dat niet enkel hun persoonlijke verhalen en ervaringen uniek zijn, maar ook hun manier van ontmoeten en aansluiting vinden.

Elke ervaringswerker heeft zijn eigenheid en eigen manier om het ervaringswerk in te vullen. Tim was de eerste jaren vooral gefocust op de ontmoeting met bewoners en besteedde minder aandacht aan de zichtbaarheid van zijn werk naar de teams toe. Anneke had hier dan weer spontaan de neiging toe, met een boeiende samenwerking tot gevolg. Ondertussen zijn de ervaringswerkers bekende gezichten in pvt De Landhuizen en beschut wonen De Sprong. Anneke vindt het een aangename manier om zowel bewoners als hulpverleners te ontmoeten via reeds bestaande activiteiten zoals ontmoetingshuizen De Honk en Aliado en projecten als ‘Kom op Verhaal’, ‘De Bubbel’, ‘E-kwadraat’, ...

Tim ging samen op pad met bewoners. Gaandeweg ging hij minder focussen op vaste werkvormen als herstelwerkgroepen of wraps. Hij wil vooral reisgenoot zijn van bewoners. Hierin ontdekte hij dat woorden als ‘aansluiting vinden’, ‘reisgenoot zijn’, ‘nabij zijn’ niet zomaar toverwoorden zijn. Het is een hele uitdaging om te kunnen ontdekken hoe dit in de praktijk nog beter kan verlopen. Daarnaast maakte hij verbinding met Hop (ervaringsdeskundigen van psychiatrisch ziekenhuis Bethanië), waar ervaringswerkers meer ervaring hebben met het ondersteunen van herstelwerkgroepen.

Al tijdens haar eigen herstelproces maakte Anja kennis met de bewoners en hulpverleners van pvt. Via vrijwilligerswerk en een activeringsstage herwon zij gaandeweg het vertrouwen in zichzelf. Deel uitmaken van het team ervaringswerkers, was voor haar dan ook de kers op de taart. Nu kom je haar vooral tegen op beschut wonen, waar zij snel contacten legde met de bewoners. In de toekomst wil zij zich graag toeleggen op het herinvoeren van de herstelwerkgroepen in het psychiatrisch verzorgingstehuis en beschut wonen. Ook het schrijfclubje werd door Anja opgericht.