Overslaan en naar de inhoud gaan
Man troost een vrouw

Samen werken aan herstel

Samen met onze bewoners werk maken van een bevredigend, hoopvol en betekenisvol leven vormt het uitgangspunt van onze werking. Elke bewoner moet kunnen rekenen op een gepaste begeleiding en zorg op maat.

Elke bewoner krijgt ondersteuning van zijn persoonlijk ‘herstelproces’ op verschillende vlakken:

  • Zorg om de woonomgeving en begeleiding van de woonvaardigheden.
  • Steun bij het leren omgaan met psychische beperkingen en de gevolgen ervan.
  • Hulp bij de persoonlijke pogingen tot herstel: ontdekken wat men wil in het leven, zelfvertrouwen krijgen en voor zichzelf opkomen.
  • Ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en relaties.
  • Ondersteuning bij het vinden en behouden van een zinvolle daginvulling.

Het denkkader van de psychosociale rehabilitatie staat hierbij centraal. Herstel betekent ontmaskering: kijk in de eerste plaats niet naar een psychiatrisch ziektebeeld, maar zoek naar de mens die erachter zit. Kijk naar de positieve krachten van een bewoner en minder naar de beperkingen. Creëer een woonomgeving waarin bewoners deugd beleven aan kleine dingen. Dit maakt de positie van de bewoner in het hulpverleningsproces sterker en schept ruimte voor overleg, onderhandeling en planning.

Het beschut wonen speelt zich af midden in de samenleving en staat noodzakelijkerwijze voortdurend in dialoog met de omgeving, zorgpartners, diensten, organisaties, … Ze maken deel uit van en zijn actief betrokken bij de uitbouw en het behoud van een maatschappelijk steunsysteem in het belang van de bewoners. Omdat familieleden en naasten een belangrijke rol spelen in het herstelproces van bewoners proberen we actief in te zetten om een goede samenwerking met hen.

Beschut wonen vormt een oefenruimte, een proeftuin om mensen te laten groeien in zelfstandigheid. Maatschappelijke integratie en doorstroming blijven een bijzonder aandachtspunt.