2 mensen in gesprek

Een goed gesprek biedt vaak soelaas

Loopt de begeleiding niet zoals je wil? Worden gemaakte afspraken niet nageleefd? Heb je een ander probleem met je verblijf of met je behandeling? Of wil je iets melden dat beter kan? Vertel het ons gerust. Mondeling of schriftelijk, het is belangrijk dat je opmerkingen tot bij ons komen, zodat we er ook iets aan kunnen doen. 

Bespreek het zeker met je persoonlijk begeleider of de verantwoordelijke van de afdeling. Daarnaast kun je ook terecht bij de algemeen directeur. Een goed gesprek lost soms veel op. 

Krijg je het niet opgelost? Dan kun je als patiënt of familielid terecht bij de externe, onafhankelijke ombudspersoon.
 

Neutrale ombudspersoon

Vind je het moeilijk om met de betrokken personen naar een oplossing te zoeken? Dan neem je het best contact op met de externe, neutrale ombudspersoon.

Wat kan de ombudspersoon voor je doen?

 • Luisteren naar je klacht of bezorgdheid.
 • Je informeren en begeleiden in de dialoog met de hulpverlener.
 • Bemiddelen tussen jou en de voorziening om samen tot een oplossing te komen.

Peter De Clercq is aangesteld als ombudspersoon voor alle afdelingen en deelvoorzieningen van Bethanië, behalve in therapeutische gemeenschap de evenaar en psychosociaal revalidatiecentrum De Keerkring. Hij is tewerkgesteld bij VLOGG (Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg). Elke donderdagnamiddag doet hij permanentie in gebouw 1.

Meer informatie over de werking van een ombudsdienst vind je op www.ombudsfunctieggz.be. Bij afwezigheid wordt Peter vervangen door een collega.

Lou Hamdaoui is de externe ombudspersoon voor de evenaar en De Keerkring. Je kan haar bereiken via de gegevens hieronder.

Jouw rechten als patiënt

Op 22 augustus 2002 werd de ‘Wet betreffende de rechten van de patiënt’ van kracht. Hierin worden de rechten van de patiënt beschreven met betrekking tot de zorg, onderzoeken en behandelingen die in het ziekenhuis aangeboden worden. De wet onderscheidt:

 1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.
 2. Recht op de vrije keuze van zorgverlener.
 3. Recht op informatie over je gezondheidstoestand.
 4. Recht op toestemming tot behandeling of onderzoek.
 5. Rechten met betrekking tot je patiëntendossier.
 6. Recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer.
 7. Recht op klachtenbemiddeling.

Meldpunt voor buurtbewoners

Ben je buurtbewoner en wil je melding maken van overlast? Neem dan contact op met de collega's aan het onthaal:

Familievertrouwenspersoon

Nana De Meyer, medewerkster van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid, zal voor extra ondersteuning zorgen, naast de reeds lopende projecten op afdelingen en naast de bemiddeling van de externe ombudspersonen.

Deze onafhankelijke familievertrouwenspersoon is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van patiënten en bewoners. Zij zal als belangenbehartiger en bemiddelaar tussen familie en hulpverleners werken. Het doel van de familievertrouwenspersoon is niet louter klachtenverwerking, maar kan er wel deel van uitmaken.

De taken van de familievertrouwenspersoon zijn:

 • Bieden van (emotionele) ondersteuning waar die onvoldoende door de betrokken afdeling kan worden verzekerd of als patiënten contact met familie weigeren. Een luisterend oor bieden.
 • Deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.
 • Opvangen van klachten.
 • Geven van informatie en advies.
 • Signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid.
 • Sensibilisering.
 • Functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.