Overslaan en naar de inhoud gaan
Werken met kinderen en families op afdeling Oever

Als één van de ouders psychische problemen heeft en opgenomen wordt in een zorgvoorziening, dan heeft dat invloed op het hele gezin. Voor de kinderen kan de ziekte van de ouder en de opname een ingrijpende betekenis hebben.

Wannes (8) gaat voor het eerst mee op bezoek naar het psychiatrisch ziekenhuis waar zijn moeder is opgenomen. Hij heeft voor haar een tekening gemaakt. Moeder is erg depressief en ziet de tekening niet eens. Zij kijkt haar kind niet aan en is er met haar gedachten niet bij. Haar gelaatsuitdrukking is apathisch en afwezig. Wannes blijft met veel vragen en veel verdriet zitten. Zijn mama is er, maar eigenlijk is zij er niet. Heeft hij iets verkeerd gezegd? Is hij stout geweest? Moest mama naar het ziekenhuis omdat hij ruzie heeft gemaakt? Komt het ooit wel goed? 

Emma (14) wil graag vrienden uitnodigen om samen een film te kijken. Maar zou ze dat wel doen? Hoe zal het weer met papa zijn? Zal hij haar vrienden gewoon dag zeggen of zal hij boos zijn? Zal hij hen met rust laten of zal hij in de woonkamer ronddolen en tienmaal dezelfde rare vraag stellen? Emma spreekt toch maar liever niet af met haar vrienden … 

Terwijl kinderen net meer nood hebben aan ondersteuning en zorg, is de kans reëel dat alle aandacht naar de zieke ouder gaat. Bethanië wil aandacht besteden aan de zorgen van kinderen van ouders met psychische problematiek (Kopp) en aan de ouders handvatten aanreiken op welke manier zij hun kinderen kunnen steunen in deze moeilijke situatie. 

Voor heel het gezin

Brochures

Brochures

Op de afdelingen zijn brochures voor ouders en kinderen aanwezig. Het zijn brochures op kindermaat, ontwikkeld door hulpverleners van Bethanië in samenwerking met Familieplatform en ervaringswerkers. Ze bevatten interessante tips voor kinderen en ouders. Neem ze gerust mee.

Werking op de afdeling

Elke afdeling probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de kinderen, maar de aanpak verschilt. Enkele afdelingen werken met de kinderen zelf, andere werken vooral ondersteunend met en vanuit de opgenomen ouder. 

Naast info voor kinderen en ondersteuning van het ouderschap, willen we ook op een speelse manier het contact tussen ouders en kinderen makkelijker maken wanneer kinderen op bezoek komen. 

KOPP-werkgroep