Werken met kinderen en families op afdeling Oever

Als één van de ouders psychische problemen heeft en opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan heeft dat invloed op het hele gezin. Voor de kinderen kan de ziekte van de ouder en de opname een ingrijpende betekenis hebben.
 

Wannes van acht jaar gaat voor het eerst mee op bezoek naar het psychiatrisch ziekenhuis waar zijn moeder is opgenomen na een zelfmoordpoging. Hij heeft voor haar speciaal een tekening gemaakt. Moeder is erg depressief en ziet de tekening niet eens. Zij kijkt haar kind niet aan en is er met haar gedachten niet bij. Haar gelaatsuitdrukking is apathisch en afwezig. Wannes blijft zitten met veel vragen en heel veel verdriet. Zijn mama is er, maar eigenlijk is zij er niet. Heeft hij iets verkeerd gezegd? Is hij stout geweest? Moest mama naar het ziekenhuis omdat hij ruzie heeft gemaakt? Komt het ooit wel goed? 

Emma is 14 en wil graag haar vrienden thuis uitnodigen om samen gezellig een film te bekijken. Maar zou ze dat wel doen? Hoe zal het weer met papa zijn? Zal hij haar vrienden gewoon goede dag zeggen of zal hij boos zijn? Zal hij hen met rust laten of zal hij in de woonkamer ronddolen en tienmaal dezelfde rare vraag stellen? Emma spreekt toch maar liever niet af met haar vrienden … 

Terwijl kinderen net meer nood hebben aan ondersteuning en zorg, is de kans reëel dat alle aandacht naar de zieke ouder gaat.
Bethanië wil aandacht besteden aan de zorgen van kinderen van ouders met psychische problematiek (Kopp) en aan de ouders handvatten aanreiken op welke manier zij hun kinderen kunnen steunen in deze moeilijke situatie. 

Speeltuin aan gebouw 3

Speelhoeken

  • In de patio van gebouw 4 is er een speelhoek.
  • Aan de ingang van gebouw 4 en op het grasveldje achter gebouw 3 zijn er enkele speeltuigen voor kinderen.
  • Achter gebouw 2 is er een knuffelstal.
  • Er zijn ook speelgoedkoffers met allerlei speelmateriaal voor kleine en grotere kinderen. Vraag ernaar als je denkt dat je kinderen hierin graag zouden grasduinen tijdens hun bezoek. 
Gezinsactiviteit

Gezinsactiviteit

Sinds 2011 organiseren we een tweewekelijkse gezinsactiviteit in Zoersel. Dit is een speelse doe-activiteit voor ouders en kinderen begeleid door twee therapeuten.

Voor de start van de gezinsactiviteit zijn de deelnemende gezinnen welkom om in het restaurant samen te eten. Dankzij het gevarieerde programma dat vanuit de gezinsactiviteit wordt aangeboden, wordt de thuisblijvende ouder even ontlast en ervaren kinderen een bezoek bij hun zieke ouder ook als fijn. Zo zijn er ouders die met vallen en opstaan en de nodige begeleiding erin slagen opnieuw leuke dingen te doen met hun kinderen.

De gezinsactiviteit vindt plaats op donderdagavond van 17:20 tot 18:30 uur. Het programma met de gezinsactiviteiten op kindermaat hangt op elke afdeling uit. Aarzel niet om hierover meer informatie te vragen aan de begeleiding.

Weet je niet wat je moet verwachten van de gezinsactiviteit? Onderstaand filmpje legt het uit.

Gezinsruimte

Gezinsruimte

De Wij-wolk is een knusse en speciaal ingerichte gezinsruimte voor ouders en kinderen.

In deze ruimte kan het gezin ongestoord samen zijn en eventjes ontsnappen aan de realiteit van de volwassenenpsychiatrie. Vooral voor patiënten die langere tijd zijn opgenomen en niet zomaar naar huis kunnen, is het niet evident om de ouderrol terug op te nemen.

De Wij-wolk is zo ingericht dat ze uitnodigt tot contact zoals in een gezin, tot samen iets beleven: samen tv kijken, spelen, koken, (voor)lezen, ... Deze ruimte bevindt zich op de eerste verdieping van gebouw 3.

Afdelingen kunnen deze ruimte reserveren voor één uur tot een halve dag. In sommige situaties is het belangrijk het bezoek goed voor te bereiden op de afdeling.

Deelname aan de gezinsactiviteit kan mogelijk een opstap betekenen voor het gebruik van de bezoekersruimte. Meer informatie vind je bij de begeleiding van de afdeling.

Brochures

Brochures

Op de afdelingen zijn brochures voor ouders en kinderen aanwezig.
Het zijn brochures op kindermaat die werden ontwikkeld door hulpverleners van Bethanië in samenwerking met Familieplatform en ervaringswerkers. Ze bevatten interessante tips voor kinderen en ouders.

Neem ze gerust mee.

Werking op de afdeling

Elke afdeling probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de kinderen, maar de aanpak verschilt. Enkele afdelingen werken met de kinderen zelf, andere werken vooral ondersteunend met en vanuit de opgenomen ouder. 

Naast info voor kinderen en ondersteuning van het ouderschap, willen we ook op een speelse manier het contact tussen ouders en kinderen makkelijker maken wanneer kinderen op bezoek komen. 

KOPP-werkgroep (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen)

In psychiatrisch ziekenhuis Bethanië zijn meerdere Kopp-contactpersonen aangesteld. 

De Kopp-contactpersoon vervult een brugfunctie en is aanspreekbaar voor vragen van kinderen en/of hun ouders of andere begeleiders. Het accent ligt op informatieverstrekking over waar kinderen en hun ouders terechtkunnen voor hulp en begeleiding. Indien nodig kan zij ook een afspraak regelen met interne medewerkers. Dit gebeurt enkel na overleg met de ouder(s).
De Kopp-contactpersoon geeft aan de kinderen geen informatie over de specifieke problematiek van de ouder.

Vragen over hoe je je (klein)kinderen zo goed mogelijk kan ondersteunen?
Familieplatform  is het expertisepunt over Kinderen van Ouders met Psychische of AfhankelijkheidsProblematiek (Kopp en Koap).