Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo Bethanië Geestelijke Gezondheiszorg Emmaüs

Emmaüs lanceerde eind september haar nieuwe huisstijl. Na 21 jaar is de zorgorganisatie haar oude huisstijl en logo (een groen vlak met de E van Emmaüs bestaande uit evenveel bollen dan er deelvoorzieningen zijn) ontgroeid. De vraag naar zorg is de laatste jaren veranderd. Mensen worden mondiger en verwachten dat ze hun autonomie kunnen bewaren en inspraak hebben in de zorg die ze krijgen. Hierdoor krijgt de patiënt meer zorg op maat en een aanbod van zorg dat bij hem past. Dat betekent dat zorg steeds meer in het gewone leven en de omgeving van de patiënt verloopt en niet in een voorziening. Bovendien is het een uitdaging om goeie zorgmedewerkers te vinden. Om al deze redenen wil Emmaüs zich meer profileren naar de buitenwereld en meet de zorgorganisatie zich nu een nieuwe look & feel aan. Emmaüs ging met het strategisch ontwerpbureau Branding Today in zee om haar nieuwe merkidentiteit vorm te geven.

Helikopter

Tada! Hier is het nieuwe logo van Emmaüs, geïnspireerd op het vruchtje van de esdoorn. Dit gevleugelde vruchtje noemen we vaak een helikoptertje. De vorm is eenvoudig, maar opvallend en herkenbaar. Speels, maar tegelijk symmetrisch en evenwichtig. Beschermend, als een dak, maar niet te zwaar op de hand. De symboliek van het helikoptertje vertelt mooi ons verhaal op twee niveaus: bewoners en patiënten zijn stuk voor stuk helikoptertjes, op zoek naar vruchtbare grond om veilig te landen en met de hulp van onze medewerkers boven zichzelf uit te groeien. Tegelijk is er de centrale rol van Emmaüs als esdoorn en onze vele voorzieningen die als helikoptertjes uitvliegen en hun eigen weg gaan, hun eigen doelen en dromen achterna.

Op deze manier wil Emmaüs met een opvallend logo naar buiten komen dat blijft plakken. Emmaüs implementeert haar nieuwe huisstijl geleidelijk aan. Sinds 1 oktober 2019 wordt al het materiaal van de coördinatie van Emmaüs in Mechelen in de nieuwe huisstijl vormgegeven. Nieuw is dat ook alle 24 deelvoorzieningen deze nieuwe huisstijl zullen hanteren. Zij krijgen hetzelfde logo. Elke sector – ouderenzorg, jeugdzorg, algemene ziekenhuizen, zorg voor mensen met een beperking, kinderdagopvang en geestelijke gezondheidszorg – geeft dit beeldmerk in een andere kleurencombinatie weer. Naast de naam van elke voorziening, wordt ook de naam Emmaüs in het woordmerk geïntegreerd.

De vorm en de kleuren van het logo van Bethanië zijn identiek aan dat van  zustervoorziening UPC Duffel.

Concreet zullen dus de oude logo’s van psychiatrisch ziekenhuis Bethanië, Elim, Moeder & Baby, stigWA, psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen, therapeutische gemeenschap de evenaar, revalidatiecentrum De Keerkring en beschut wonen De Sprong verdwijnen en vervangen worden door bovenstaand logo.

Naamswijziging

De naam van elke voorziening blijft centraal staan in de identiteit die we naar buiten toe uitstralen. Om verwarring te voorkomen, zijn er ook enkele naamswijzigingen. Psychiatrisch Centrum Bethanië is voortaan ‘Bethanië geestelijke gezondheidszorg’ als overkoepelend geheel dat de deelvoorzieningen psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis, beschut wonen, therapeutische gemeenschap en psychosociaal revalidatiecentrum omvat. Psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis wordt psychiatrisch ziekenhuis Bethanië. Alle namen van andere deelvoorzieningen, afdelingen, ... blijven behouden. Dit zorgt voor eenduidigheid en doorgedreven vereenvoudiging in visuele stijl en communicatie.

Stap voor stap

Sinds 3 december 2019 werd het nieuwe logo van Bethanië gelanceerd, samen met deze nieuwe website. Bethanië implementeert haar nieuwe huisstijl geleidelijk aan. De overige communicatie – van wegwijzers, brochures tot briefpapier – wordt stap voor stap aangepast. Zo blijft het allemaal haalbaar en betaalbaar.

Vragen?

Communicatieverantwoordelijke Dennis Bruyninckx beantwoordt deze met veel plezier.