Overslaan en naar de inhoud gaan
Psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen

Psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen biedt een beschermende leef- en woonomgeving aan 120 volwassenen die langdurig of herhaaldelijk in een psychiatrisch ziekenhuis verbleven. In onze woningen kunnen mensen terecht met een gestabiliseerde psychiatrische ziekte, die in die mate last blijven hebben van hun psychosociale beperkingen dat zelfstandig of beschut wonen of een verblijf in een rust- en verzorgingstehuis (nog) niet tot de mogelijkheden behoren. In pvt verblijven mensen van verschillende leeftijden met zeer uiteenlopende psychiatrische ziektebeelden en psychosociale beperkingen

Samen werken aan herstel

Samen met onze bewoners werk maken van een bevredigend, hoopvol en betekenisvol leven vormt het uitgangspunt van onze werking. Elke bewoner moet kunnen rekenen op een gepast woonmilieu met begeleiding en zorg op maat.

Herstelgerichte zorg is uitgegroeid tot een fundament in de werking. Het denkkader van de psychosociale rehabilitatie staat hierbij centraal. Herstel betekent ontmaskering: kijk in de eerste plaats niet naar een psychiatrisch ziektebeeld, maar zoek naar de mens die erachter zit. Kijk naar de krachten van een bewoner en minder naar de beperkingen. Creëer een woonomgeving waarin bewoners deugd beleven aan kleine dingen. Omdat familieleden en naasten een belangrijke rol spelen in het herstelproces van bewoners, proberen we actief in te zetten op een goede samenwerking met hen.

We streven naar een zo groot mogelijke maatschappelijke integratie. Participatie dragen wij hoog in het vaandel. Daarnaast maken we werk van een uitgebouwd netwerk van zorgpartners in de regio en een open communicatie met de lokale gemeenschap.

psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen

Bethaniënlei 6                                                                           Achterstraat 2
2980 Zoersel                                                                               2980 Zoersel


+32(0)3 380 30 11
 

Contactformulier psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen