Overslaan en naar de inhoud gaan
10 jaar ervaringswerk
Hop-huis (tussen gebouw 3 en gebouw 5), Andreas Vesaliuslaan 39, Zoersel
14:30 tot 17:30

Op 28 september blikken we terug op tien jaar ervaringswerk binnen Bethanië geestelijke gezondheidszorg. Ervaringswerkers staan vanuit hun eigen (familie-)ervaring met een psychische kwetsbaarheid in het werkveld. Bij de opstart was het nog geen gekend begrip in de geestelijke gezondheidszorg, maar toch koos Bethanië ggz er resoluut voor.

‘In 2014 volgde er een signaal van hoop, toen enkele ervaringswerkers aanwezig waren op een familieavond van afdeling Rif. Zij vertelden elk hun verhaal. Ik keek naar hen vanuit mijn rolstoel en had enorm veel respect voor hen. Zij waren beter geworden, dat kon dus? Misschien lukt mij dat ooit ook? Het leek of er in het groot HOOP op hun voorhoofd stond.'

Deze quote van één van de huidige ervaringswerkers die in 2014 in opname was in Bethanië ggz toont het belang van ervaringswerk binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ervaringswerkers weten wat het betekent om opgenomen te zijn omwille van een psychose, depressie, eetstoornis, verslaving of bipolaire stoornis. Ze gaan van daaruit in contact met patiënten en/of familieleden. Ze bieden erkenning, ondersteuning, perspectief, hoop en een luisterend oor. Zo proberen ze patiënten terug in hun eigen kracht te zetten of te empoweren. We merken dat in gesprek gaan vanuit een gelijkaardige ervaring drempelverlagend werkt. Het geeft een gevoel van verbinding en steun in de moeilijke situatie waarin de persoon zich bevindt.

Dat ervaringswerk een meerwaarde is in de dagelijkse zorg, bleek recent uit een bevraging bij patiënten in Bethanië ggz. Een grote meerderheid gaf aan dat ze zich ook daadwerkelijk gehoord voelden door de ervaringswerkers, dat ze zich er veilig voelen en open tegen hen durven praten.
 

De evolutie van ervaringswerk in Bethanië ggz

We zijn dan ook heel blij dat Bethanië ggz er tien jaar geleden resoluut voor koos om vier ervaringswerkers aan te werven. Op dat moment geen evidente beslissing aangezien het nog niet echt gekend was in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

Tien jaar later bestaat het Hop-team, zoals het team van patiënt-ervaringsdeskundigen in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië genoemd wordt, uit dertien medewerkers. Elk met hun eigen achtergrond en uniek herstelverhaal. Sommigen op vrijwillige basis en anderen betaald, maar met één gemeenschappelijk kenmerk: een psychische kwetsbaarheid. Intussen is er het Hop-aanloophuis, waar (ex-)patiënten, familieleden en omwonenden bij een kop koffie even op verhaal of op adem kunnen komen. Daarnaast zijn er op andere plaatsen in onze voorziening mensen aan de slag die werken vanuit hun ervaring.

Zo’n drie jaar geleden werd ook de eerste familie-ervaringsdeskundige aangeworven. Ondertussen bestaat dit team, dat familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt, uit drie personen. Recent werd ook een jongere-ervaringsdeskundige aangesteld. Steeds meer jongeren komen in opname en worden dan met heel wat eigen thema’s en levensvragen geconfronteerd.

De ervaringswerkers bieden niet alleen een luisterend oor aan patiënten, maar hebben ook een belangrijke stem in het inhoudelijk beleid. In zowat alle werkgroepen participeert er een ervaringsdeskundige en/of familie-ervaringsdeskundige om dit perspectief binnen te brengen. Maar hun impact blijft niet beperkt binnen de muren van Bethanië ggz: via onder andere de HerstelAcademie bieden we ook een maatschappelijk aanbod. Thema’s als omgaan met piekeren en verslaving worden zo laagdrempelig bespreekbaar en ook voor familie en naasten is er een aanbod.
 

Feest op 28 september

We vieren het tienjarig bestaan van ervaringswerk in Bethanië ggz op 28 september met een interne inspiratievoormiddag. Vanaf 14u30 organiseren we een feest aan het Hop-huis. Medewerkers, patiënten, cliënten, bewoners, familieleden, buren en andere sympathisanten zijn hierop van harte welkom en kunnen toekomen of vertrekken wanneer ze willen. Inschrijven is niet nodig. Kom jij ook?

Wat doen ervaringswerkers in Bethanië en wat is het Hop-huis? Dat lees je op de pagina's over de Hop-werking (Herstel, Ondersteuning, Patiëntenperspectief) en de familieervaringsdeskundigen