Overslaan en naar de inhoud gaan
Een persoon geeft een andere een kus uit appreciatie

Hop

Hop (Herstel, Ondersteuning, Patiëntenperspectief) is een team van geëngageerde ervaringsmedewerkers die uit eigen ervaring weten wat het betekent om opgenomen te zijn. Naast kennis vanuit reflectie op eigen ervaringen vormen ook de ervaringen van anderen een waardevolle aanvulling. Zij bieden erkenning, ondersteuning en hoop aan patiënten binnen Bethanië en hun omgeving.

De Hop-medewerkers
•    spreken mensen individueel op de afdelingen.
•    organiseren groepswerkingen.
•    werken op afdelingsniveau samen met de diverse teams. 
•    participeren mee aan het beleid.  
•    …

Daarnaast zetten zij zich actief in voor het project stigWA. Samen met een groep patiënten en medewerkers werken ze concrete initiatieven uit om het taboe op psychiatrische patiënten en de geestelijke gezondheidszorg te doorbreken. 

Emmy getuigt over haar bijdrage als ervaringswerker

Ervaringswerkers in gesprek

Herstel

Herstellen hoeft niet hetzelfde te betekenen als genezen. Het betekent dat je rekening houdt met je eigen kwetsbaarheden, zonder je eigen mogelijkheden uit het oog te verliezen. Herstel is geen doel op zich, maar een persoonlijk en uniek leerproces waarbij je probeert opnieuw de regie over je leven in handen te krijgen. Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven.

HOP aanloophuis

Aanloophuis

Patiënten, ex- patiënten, familie of hulpverleners? Iedereen is welkom in het aanloophuis voor een gesprek en informatie over herstel en geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast fungeert het aanloophuis als ontmoetingsplek waar mensen een gesprek kunnen aanknopen met de ervaringsdeskundigen en andere lotgenoten, los van de behandeling.

Tenslotte is het aanloophuis een werkplek voor de ervaringsdeskundigen van het ziekenhuis. Ook groepswerking, begeleid door de ervaringsdeskundigen vindt hier plaats.

Openingsuren aanloophuis

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

van 9  tot 11 uur en van 13  tot 17 uur

van 9 tot 11 uur

van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

Loop gerust even binnen!

Herstelwerkgroep ervaringswerkers

Herstelwerkgroep

Wil je actief aan jouw herstel werken, de regie over je eigen leven terugwinnen en werken aan het ontdekken en aanboren van jouw eigen kracht?

Door de uitwisseling van ervaringen met elkaar kan ieder zijn eigen herstel versterken.
Er wordt aan allerhande thema’s gewerkt.
De basisthema’s zijn:

 • Bronnen van steun.
 • Valkuilen.
 • Relatie hulpverlener/vertrouwenspersoon.

Praktisch
De groep, van maximaal acht deelnemers, komt iedere twee weken bij elkaar. De bijeenkomsten duren twee uur en worden ondersteund door twee kartrekkers (ervaringsdeskundigen). De kartrekkers zijn naast deelnemer ook begeleider.
 

Ervaringswerker in gesprek

WRAP

Je wil méér grip op je eigen leven, maar hoe doe je dat?
Hoe kan je meer uitgaan van eigen krachten, mogelijkheden en verantwoordelijkheden?
En hoe zorg je ervoor dat ook anderen jou begrijpen en tot actie overgaan wanneer dat voor jou nodig is?

Op moeilijke momenten zijn woorden niet voldoende om je punt te maken. Dan heb je een concreet plan nodig. Een plan waarin staat wie wat voor jou kan betekenen op welke ogenblikken. Een plan dat je opnieuw regie geeft over je eigen leven.

In het Nederlands wordt WRAP vrij vertaald als 'herstelactieplan voor welbevinden'. Het is een zelfhulptool waarmee je weer grip leert krijgen op je eigen leven, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld.

Er wordt gewerkt rond vijf sleutelbegrippen:

 • Steun.
 • Hoop.
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid.
 • Eigen ontwikkeling.
 • Opkomen voor jezelf.

Er wordt een gereedschapskoffer voor een goed gevoel samengesteld en actief ingezet op de zes actieplannen van WRAP:

 1. Dagelijks onderhoudsplan.
 2. Triggers.
 3. Vroege waarschuwingstekens.
 4. Signalen van ontsporing.
 5. Crisisplan.
 6. Post-crisisplan.

Praktisch
De WRAP-training wordt modulair aangeboden.
Het gaat over zeven bijeenkomsten van drie uren.