Overslaan en naar de inhoud gaan
Ervaringsdeskundige in Hop-aanloophuis

Hop

‘In 2014 volgde er een signaal van hoop, toen enkele ervaringswerkers aanwezig waren op een familieavond van afdeling Rif. Zij vertelden elk hun verhaal. Ik keek naar hen vanuit mijn rolstoel en had enorm veel respect voor hen. Zij waren beter geworden, dat kon dus? Misschien lukt mij dat ooit ook? Het leek of er in het groot HOOP op hun voorhoofd stond.’

We merken dat in gesprek gaan vanuit een gelijkaardige ervaring drempelverlagend werkt. Het geeft een gevoel van verbinding en steun in de moeilijke situatie waarin de persoon zich bevindt. Daarom kozen we er in 2013 resoluut voor om ervaringswerkers aan te nemen, hoewel dat toen nog geen bekend begrip was in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

Hop, wat staat voor Herstel, Ondersteuning en Patiëntenperspectief, is een team van geëngageerde ervaringsmedewerkers die uit eigen ervaring weten wat het betekent om opgenomen te zijn. Van daaruit gaan ze in contact met patiënten. Ze bieden erkenning, ondersteuning, perspectief, hoop en een luisterend oor.

Daarnaast hebben ze een belangrijke stem in het inhoudelijk beleid. In zowat alle werkgroepen participeert er een (familie-)ervaringsdeskundige om dit perspectief binnen te brengen. Maar hun impact blijft niet beperkt binnen de muren van Bethanië ggz: via onder andere de HerstelAcademie bieden ze ook een maatschappelijk aanbod. Thema’s als omgaan met piekeren en verslaving worden zo laagdrempelig bespreekbaar en ook voor familie en naasten is er een aanbod.

Emmy getuigt over haar bijdrage als ervaringswerker

Herstel

Herstellen hoeft niet hetzelfde te betekenen als genezen. Het betekent dat je rekening houdt met je eigen kwetsbaarheden, zonder je eigen mogelijkheden uit het oog te verliezen. Herstel is geen doel op zich, maar een persoonlijk en uniek leerproces waarbij je probeert opnieuw de regie over je leven in handen te krijgen. En heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven.

Bekijk hieronder de folder met de herstelmodules. Let op: deze modules zijn beperkt in tijd en kunnen dus periodiek wijzigen. 

Welkomstbord Hop-aanloophuis

Werking

Aanloophuis

Patiënten, ex- patiënten, familie, hulpverleners of buurtbewoners? Iedereen is welkom in het aanloophuis voor een gesprek en informatie over herstel en geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast fungeert het aanloophuis als ontmoetingsplek waar mensen een gesprek kunnen aanknopen met de ervaringsdeskundigen en andere lotgenoten, los van de behandeling. In een gemoedelijke sfeer kan je er op verhaal komen bij een koffie. Het is er voor iedereen die een plek zoekt om even op adem te komen.

Tenslotte is het aanloophuis een werkplek voor de ervaringsdeskundigen van het psychiatrisch ziekenhuis. Ook groepswerking, begeleid door de ervaringsdeskundigen, vindt hier plaats.

Openingsuren aanloophuis

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

van 9  tot 11 uur en van 13  tot 17 uur

van 10 tot 12 uur

van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

Loop gerust even binnen!

Herstelwerkgroep

Wil je actief aan jouw herstel werken, de regie over je eigen leven terugwinnen en werken aan het ontdekken en aanboren van jouw eigen kracht?

Door de uitwisseling van ervaringen met elkaar kan ieder zijn eigen herstel versterken.
Er wordt aan allerhande thema’s gewerkt.
De basisthema’s zijn:

 • Bronnen van steun.
 • Valkuilen.
 • Relatie hulpverlener/vertrouwenspersoon.
   

Praktisch
De groep, van maximaal acht deelnemers, komt iedere twee weken bij elkaar. De bijeenkomsten duren twee uur en worden ondersteund door twee kartrekkers (ervaringsdeskundigen). De kartrekkers zijn naast deelnemer ook begeleider.

Ervaringsdeskundige in gesprek in Hop-aanloophuis

WRAP

Je wil méér grip op je eigen leven, maar hoe doe je dat?
Hoe kan je meer uitgaan van eigen krachten, mogelijkheden en verantwoordelijkheden?
En hoe zorg je ervoor dat ook anderen jou begrijpen en tot actie overgaan wanneer dat voor jou nodig is?

Op moeilijke momenten zijn woorden niet voldoende om je punt te maken. Dan heb je een concreet plan nodig. Een plan waarin staat wie wat voor jou kan betekenen op welke ogenblikken. Een plan dat je opnieuw regie geeft over je eigen leven.

In het Nederlands wordt WRAP vrij vertaald als 'herstelactieplan voor welbevinden'. Het is een zelfhulptool waarmee je weer grip leert krijgen op je eigen leven, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld.

Er wordt gewerkt rond vijf sleutelbegrippen:

 • Steun.
 • Hoop.
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid.
 • Eigen ontwikkeling.
 • Opkomen voor jezelf.

Er wordt een gereedschapskoffer voor een goed gevoel samengesteld en actief ingezet op de zes actieplannen van WRAP:

 1. Dagelijks onderhoudsplan.
 2. Triggers.
 3. Vroege waarschuwingstekens.
 4. Signalen van ontsporing.
 5. Crisisplan.
 6. Post-crisisplan.

Praktisch
De WRAP-training wordt modulair aangeboden.
Het gaat over zeven bijeenkomsten van drie uren.