Een warm welkom

In Bethanië willen we goed voor onze medewerkers en studenten zorgen, zodat zij de beste zorg kunnen verlenen aan patiënten, cliënten en bewoners. Daarom maken we graag tijd om nieuwee stagiairs warm te onthalen. Dit doen we tijdens een onthaalmoment op maandagvoormiddag, waarbij we alle nieuwe studenten uitleg geven over Bethanië, tijd maken voor een rondleiding op het domein en tot slot samen eten. Op die manier kan je in een bekende omgeving aan je stage beginnen. Het infomoment start op maandagochtend om 9u in het onthaal in Gebouw 5.

Stagebegeleiding

Elke stagiair krijgt een stagementor. Dit is een ervaren medewerker die het leerproces zal begeleiden en bewaken.

Stage-uren

Het stagerooster wordt samen met de verantwoordelijke van de afdeling en de stagebegeleider opgesteld. De werktijden van de stagiaires vallen samen met de vaste diensturen van de afdeling. Een tussentijdse evaluatie en eindevaluatie worden ingepland in samenspraak met student en school.

Toegangsbadge en sleutels

Ben je als stagiair op tijd aangemeld en ingepland? Dan kan je op de eerste stagedag een badge en een sleutel van de afdeling ophalen bij het medewerkersloket (gebouw 5, 1ste verdieping, open tussen 8:00-12:00 uur en 12:30-16:30 uur). Voor zowel de badge als voor de sleutel wordt 20 euro waarborg gevraagd (40 euro in totaal). Na je laatste stagedag breng je beide zaken terug naar het medewerkersloket (tijdens de kantooruren) en krijg je de waarborg terug.

Stagecontract

Meestal zorgt de school voor een stagecontract. Indien je dit zelf moet regelen, verwachten we voor de start van de stage (ten laatste op de eerste stagedag) een volledig ingevuld contract, in drievoud, ondertekend door de school en de stagiair.

Werkkledij

Anders dan in een algemeen ziekenhuis dragen stagiairs verpleegkunde geen uniform, maar hun eigen comfortabele kledij.

Afdelingen

Op de website van Bethanië vind je meer informatie over de werking en het zorgaanbod van de verschillende afdelingen van Bethanië, zodat je goed voorbereid bent op je stage.

Ziektemelding

Als je ziek bent, moet je zowel de stage-afdeling als de school verwittigen.

Studentenkamers

Bethanië stelt enkele studentenkamers gratis ter beschikking voor stagiairs op de ziekenhuiscampus in Zoersel. Tijdig aanvragen, is de boodschap. De procedure hierover is te verkrijgen op je school. Voor de kamersleutel wordt een waarborg van 50 euro gevraagd.

Maaltijden

Stagiairs kunnen via hun badge in het restaurant eten aan het voordelige medewerkerstarief. Je kan jouw badge opladen aan de bankautomaat aan de ingang van het restaurant of bij het medewerkersloket. Na afloop van de stage kan je het resterende geld recupereren. 

Beroepsgeheim

Ook stagiairs zijn gebonden aan beroepsgeheim. Als stagiair moet je de privacy van patiënten te allen tijde respecteren. 

Bereikbaarheid en domeinplan

Bethanië is vrij vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Routeplan domein:

Routebeschrijving:

Waar fiets of wagen parkeren

Voor de rust en de veiligheid van de patiënten en medewerkers is het domein verkeersvrij.

Parkeren kan op één van volgende parkings:

  • Parking gebouw 1.
  • Parking gebouw 3.
  • Parking gebouw 5.
  • Parking gebouw 7.
  • Parking gebouw 8c.
  • Parking psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen.

Stagiairs kunnen gratis parkeren met hun badge.

Er zijn diverse fietsenstallingen verspreid over het domein.