Wij zijn als psychosociaal revalidatiecentrum verplicht om jaarlijks een onderzoeksrapport bij de Vlaamse Overheid binnen te brengen, waarbij we verslag uitbrengen over een aantal basisgegevens (leeftijd, verwijzers, effect-evaluatie,...).

Daarnaast vinden we het zelf belangrijk te weten of onze begeleiding effect heeft en of het behandeldoel bereikt wordt. Hiertoe nemen we bij aanvang, na 6 maanden behandeling, bij ontslag en in follow-up (3, 9 en 24 maanden na begeleiding) vragenlijsten af van onze cliënten.  

Deze resultaten worden onderzocht. Zo willen wij onze kwaliteit blijven garanderen en inhoudelijke ontwikkelingen op therapeutisch gebied van dichtbij opvolgen. Uiteraard volgen de medewerkers therapeutische opleidingen en bijscholingen.