Twee vrouwen in gesprek tijdens de maaltijd

Rif is een open afdeling gelegen in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië met plaats voor 23 patiënten.

  • Behandelmethodiek: veiligheid bevorderend, door hetzij reflectieve werking, ofwel door ondersteunende werking.
  • Behandelklimaat: ontmoeting staat centraal. De klemtoon ligt op nabijheid of aanwezigheid van andere groepsleden, begeleiding, therapeuten ter ondersteuning en om het lijden samen te verdragen.