Zorgverleners in gesprek rond tafel

Wij willen mensen de kans geven om te oefenen met nieuwe vaardigheden in relatie tot anderen en om met eigen emoties om te gaan. We hebben er vertrouwen in dat, door te experimenteren met ‘nieuw gedrag’, verandering stilaan wordt verwezenlijkt.

Daarom grijpen wij als behandelend team zo weinig mogelijk rechtstreeks in, noch dagelijks op de zorgeenheid, noch in de omgeving (familie, vrienden, …). Dit houdt in dat wij als behandelend team minder rechtstreeks contact nemen met omgeving. We trachten de persoon in opname zoveel mogelijk te coachen in het bespreekbaar maken van zijn of haar behandeling naar zijn omgeving toe. Dit kan vragen of bezorgdheden oproepen bij familie of steunfiguren.

Kennismakingsmoment

Om tegemoet te komen aan vragen en noden naar meer informatie organiseren we maandelijks een kennismakingsmoment voor de omgeving. Hier trachten we in te zetten op het geven van algemene informatie over onze werking.

Bezoekuren

Bezoekmomenten zijn dagelijks van 17:30 tot 21:00 uur. Er is geen bezoekersruimte op afdeling Monding zelf. Voor bezoek verwijzen we naar de cafetaria of buiten.

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen (Kopp)

Als je kinderen hebt, rijzen er misschien vragen bij jou of bij hen naar aanleiding van je opname. Wij kunnen je binnen onze eenheid hierin ondersteunen. Speciaal hiervoor loopt er in het Psychiatrisch Ziekenhuis een Kopp-werkingKijk in de algemene onthaalbrochure van het ziekenhuis of vraag naar meer informatie aan je Persoonlijk Begeleider. Informeer zeker ook op de zorgeenheid over de oudercirkel. Deze gaat maandelijks door en richt zich op omgaan met kinderen wanneer iemand in het gezin verslaafd is.