Overslaan en naar de inhoud gaan

Kering & Delta

Kering en Delta bieden zorg voor (jong-)volwassenen die geconfronteerd worden met een psychotische episode.

Mensen in acute crisis of mensen die de nood voelen om hun psychose een plek te geven, worden opvangen in deze twee afdelingen met telkens 20 patiënten. 

Open en gesloten afdeling

Kering is een gesloten afdeling voor opname en kortdurende behandeling. Open afdeling Delta is gericht op langdurige behandeling en oriëntatie en resocialisatie. We stabiliseren de crisis door patiënten te ondersteunen in één van de meest hectische en ingrijpende periodes in hun leven en zetten daarnaast ook ontmoeting centraal. 

Antwoorden zoeken

Op Kering en Delta zien we psychose als een betekenisvolle reactie op ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de patiënt. Vaak verdwijnt de psychose of verminderen de symptomen pas wanneer patiënten andere zaken vinden die voldoende stabiliteit bieden

Tijdens hun verblijf op Kering en Delta gaan we samen met de patiënten op zoek naar antwoorden op de psychose of de psychotische crisis. We geven hen de tijd en de ruimte om vragen en antwoorden te ontdekken, ook al is de weg vooraf niet altijd duidelijk.

Eigen leefwereld als vertrekpunt

In de eerste plaats proberen we voorzichtig in contact te treden met de leefwereld van de patiënt en een sociotherapeutische relatie op te bouwen. Van daaruit start de behandeling, waarbij we samen op weg gaan en verschillende mogelijkheden verkennen

We brengen de problematiek in kaart en proberen een zicht te krijgen op de psychose en het ontstaan ervan, om die vervolgens een plaats te geven in het levensverhaal. Vaak gaat aan een psychotische crisis een geschiedenis van één of meerdere trauma’s vooraf. Als de patiënt zich in deze aanpak kan vinden, gaan we hiermee aan de slag. Tegelijk wordt er gezocht op welke wijze het leven na de opname (opnieuw) vorm kan krijgen.

Doel van de behandeling

Wat is een goede behandeling? Het antwoord verschilt van patiënt tot patiënt. De symptomen verminderen of de patiënt opnieuw doen meedraaien in de maatschappij is niet het standaarddoel van de behandeling. Het team van Kering en Delta vraagt zich telkens opnieuw af wat een goed leven is voor de specifieke patiënt. Wat kun je als hulpverlener het best doen voor deze patiënt? Die ethische reflectie drijft ons om een zo goed mogelijke zorg op maat te bieden.