Overslaan en naar de inhoud gaan
Drie mannen aan de kickertafel

Opvangen van en zorg dragen voor een ziek familielid brengt bij de partner en familieleden dikwijls enorme spanningen en emoties teweeg.

We schenken daarom voldoende aandacht aan familiebegeleiding, waarin informatieverstrekking en ondersteunende opvang centraal staan.

Bezoekuren Kering en Delta

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen of maak je je zorgen over je opgenomen familielid? Dan kan je altijd terecht bij het team van Kering en Delta. Dagdagelijkse dingen kan je aan alle teamleden vragen. Voor informatie of vragen over het proces van je familielid, kan je best met de persoonlijk begeleider contact opnemen. Spreek hen aan tijdens een bezoek, of bel via +32(0)3 380 38 76 (Kering), +32(0)3 380 38 78 (Delta) of stuur een e-mail via onderstaande contactformulieren.

Wens je een gesprek met de psychiater, dan kan je een afspraak maken na telefonisch contact via het algemeen telefoonnummer +32(0)3 380 30 11.

Contactformulier Kering

Contactformulier Delta

Wat kan je als familie doen?

Psychosenet is een platform over psychosegevoeligheid, stemming en herstel. Hier vind je allerhande betrouwbare en degelijke achtergrondinformatie over de problematiek. Bovendien kan je tijdens het eSpreekuur vragen stellen aan experts.

Daarnaast ben je van harte welkom om met het team van Kering of Delta te spreken of na te denken over wat het betekent om je rol als familielid op te nemen in een moeilijke situatie.

Kan je als familie betrokken worden bij de behandeling?

Na opname op Kering wordt je als familie uitgenodigd voor een familiegesprek samen met jouw familielid, de psycholoog, psychiater en de persoonlijk begeleider. Tijdens dit gesprek is er ruimte voor vragen en informatie. We bekijken ook samen welke rol je als familie kan opnemen tijdens en na de behandeling. Dit gesprek vindt binnen de eerste maand na opname plaats. Tijdens de verdere behandeling kan je bij vragen of bezorgdheden altijd terecht bij de verpleging of de persoonlijk begeleider.

Ook op Delta kan je betrokken worden bij de behandeling. Familiegesprekken zijn mogelijk, maar worden niet systematisch ingepland. Vraag zeker naar een gesprek met de begeleiding of de persoonlijk begeleider indien je hier nood aan hebt.

Gezinsruimte

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen

Als je kinderen hebt, rijzen er misschien vragen bij jou of bij hen naar aanleiding van jouw opname. De Kopp-infosessie op de afdeling reikt tips en handvatten aan om tijdens de opname toch te blijven stilstaan bij jouw rol als ouder/grootouder. Bv.: hoe leg je aan jouw (klein)kind uit wat er met je aan de hand is? Hoe kan je je kind geruststellen?

Tweemaal per maand wordt er in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië ook een gezinsactiviteit georganiseerd waar je met jouw gezin aan kan deelnemen. Het programma hiervan hangt uit in de refter.

Er is ook de mogelijkheid om de gezinsruimte ‘Wij-wolk’ te reserveren om een namiddag, avond of weekenddag in privacy met je gezin door te brengen. Meer info hieromtrent kan je verkrijgen bij de medewerkers van het team.