Hulpverlener werkt aan de computer

Patiëntenbegeleider

Een team van patiëntenbegeleiders is dag en nacht aanwezig. Zij staan je gedurende heel de opname bij. Jij en jouw familie kunnen steeds bij hen terecht voor allerlei informatie. Zij kunnen je helpen om beter te begrijpen wat er aan de hand is, welke gedachten en gevoelens je tegenkomt, hoe je best een probleem aanpakt of met spanningen omgaat. Je kan steeds bij de aanwezige begeleiders terecht voor een babbel. ’s Nachts zijn er nachtverpleegkundigen die waken over de rust op de afdeling. Op Kering en Delta werken verschillende disciplines samen, zoals verpleegkundigen, opvoeders en non-verbaal therapeuten. Hun taak bestaat voornamelijk uit het begeleiden en steunen van mensen tijdens hun verblijf.

Persoonlijk begeleider

Vanaf de opname krijgt elke patiënt twee persoonlijk begeleiders (PB) toegewezen. Zij vormen een eerste contactpersoon die je van nabij zal begeleiden doorheen de behandeling. Hij of zij zal op regelmatige basis met je spreken over behandeldoelen, moeilijkheden die je ervaart, hoe je je voelt, ... Ze zullen zich zo snel mogelijk na opname aan je voorstellen.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor aanmeldingen, de medewerkers en een goede organisatie van de afdeling. Hij volgt ook mee het verloop van jouw behandeling op. Zo neemt hij deel aan de teamvergadering, briefings en andere overlegmomenten waar jouw behandeling ter sprake komt. Voor vragen over jouw behandelplan, eventuele klachten of ideeën kun je bij hem terecht. Hij is vooral tijdens de weekdagen bereikbaar.

Psychiater

De psychiaters dragen de eindverantwoordelijkheid voor jouw behandeling. Ze houden regelmatig overleg met de zorgverleners en volgen op hoe het met je gaat en welke medicatie je kan helpen. Wanneer je hen wenst te spreken, maak je een afspraak via de begeleiders van dienst. Zij maken een afspraak voor je.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker helpt je bij problemen met bv. het ziekenfonds, een gerechtsprocedure, financiën, huisvesting.

Psycholoog-psychotherapeut

De psycholoog-psychotherapeut voert individuele en groepsgesprekken met patiënten. Bij het begin van de opname nodigt de psycholoog je uit voor een gesprek. In samenspraak met jou kan je familie ook uitgenodigd worden. Bij een familiegesprek zijn ook de psychiater en jouw persoonlijk begeleider aanwezig.

Ergotherapeut

De ergotherapeut gaat samen met jou op weg om jouw dagelijks leven weer op te nemen op vlak van wonen, werken (denk ook aan vrijwilligerswerk) en vrije tijd. Het inzetten van vaardigheden die bijdragen tot jouw persoonlijk welbevinden staat hierbij centraal. Naast zelfredzaamheid, dagdagelijkse taken, sociale contacten en zinvolle vrijetijdsbesteding, is er ook aandacht voor jouw verhaal. Dit kan je helpen omgaan met psychische of lichamelijke moeilijkheden en beperkingen waarmee je geconfronteerd wordt.

De sessies ergotherapie kunnen zowel individueel als in groep verlopen. Samen kiezen we voor activiteiten uit het dagelijkse leven die zo nauw mogelijk aansluiten bij jouw leefwereld of doorgaan in jouw eigen omgeving, om zo de aanwezige vaardigheden en competenties te stimuleren, onderhouden of verwerven, om op die manier zo autonoom mogelijk te blijven.

Bewegingstherapeut

De bewegingstherapeut geeft voornamelijk therapie in groep, maar dit kan ook individueel. We werken aan een goed contact met jouw lichaam en zoeken naar manieren om met spanning om te gaan. In therapie kunnen bepaalde wensen/verlangens naar boven komen, alsook dynamieken die herkenbaar zijn in het dagelijks leven. Door hiermee aan de slag te gaan, kunnen bepaalde inzichten verworven worden. Anderzijds werken we aan het terugvinden van plezier in fysieke activiteit.

Twee handen op een djembé

Muziektherapeut

Muziek ontspant, verbindt, inspireert, drukt ons uit, roept beweging en emoties op, biedt troost en hoop, kortom: muziek raakt ons in heel ons wezen. Muziektherapie is geen muziekles. Je hoeft niets te leren, je hoeft niets ‘goed’ te doen. Het is een moment om via de muziek contact te maken met wat er in je leeft. Jouw beleving, het voelen en ervaren in het hier en nu staan centraal, zowel bij het muziek beluisteren, zelf spelen of zingen. Vanuit jouw verlangens en noden op dat moment bepaal je zelf mee hoe de sessies eruit zien. Sessies worden zowel in groep als individueel gegeven.

Beeldend therapeut

In de beeldende therapie gaan we aan de slag met allerhande vormgevende materialen en technieken zoals potloden, verf, krijt, papier, kleur, figuur, boetseren, druktechnieken, ...
Door met de handen aan de slag te gaan en te zien wat je doet, kom je in contact met je zintuigen, gedachten, ideeën, verlangens, gevoelens, ... kortom: door te doen, kom je in contact met jezelf en ontdek je jezelf. Die ervaring staat centraal en van daaruit gaan we op zoek naar een materiaal of werkwijze die bij je past. Beeldende therapie wordt zowel individueel als in groep aangeboden. 
 

Twee schoonmakers aan de schoonmaakkar

Schoonmaakmedewerker

De schoonmaakmedewerkers staan in voor het schoonmaken van de afdeling. Zij poetsen ook jouw kamer. Respecteer hun werk.