Muziektherapie

Kering

In de eerste fase van jouw opname op Kering staat het ‘onthaal’ centraal. Je leert de afdeling en het team kennen. Je krijgt twee persoonlijk begeleiders toegewezen. Deze belangrijke vertrouwenspersonen zullen jou bijstaan in moeilijke momenten en met jou overleggen over de behandeling. Tijdens deze eerste periode nodigen we jou en eventueel jouw familie uit voor verdere kennismaking.

Na deze onthaalfase gaan we samen verder op pad. We proberen samen met jou zicht te krijgen op jouw mogelijkheden en moeilijkheden. We nodigen je uit voor deelname aan het therapieprogramma van de afdeling.

Naarmate jouw behandeling evolueert, zal de toekomstplanning een concretere vorm aannemen. We streven naar een toekomst die het best is afgestemd op jouw persoonlijke noden en wensen. Voor sommige personen betekent dit het terug opnemen van studie of arbeid en/of teruggaan naar de eigen woonomgeving. Voor anderen is een verwijzing naar een specifieke afdeling, zoals Delta, meer geschikt.

Kering probeert een antwoord te bieden op het eigene van ieders psychotische crisis. Dit doen we niet door te werken met een opgelegd programma van therapieën, maar door in te zetten op milieutherapie. We creëren een plek waarin je op zoek kan gaan naar wat je zelf nodig hebt en tot verkenning van je eigen mogelijkheden kan komen. Dit betekent dat er in eerste instantie ruimte is voor het doorleven, dragen en verdragen van de crisis. Daarnaast is er ook veel ruimte voor rust, therapie en samenleven.

Delta

Op Delta staan de eerste zes weken van jouw verblijf in het teken van de kennismaking. Je leert Delta, de werking, de andere patiënten en het team kennen en het team gebruikt die tijd om jou te leren kennen. Na zes weken zal je door jouw persoonlijk begeleider uitgenodigd worden voor een ‘cyclusgesprek’. Tijdens zo’n gesprek wordt je individuele proces besproken. Samen met je persoonlijk begeleider en psycholoog buig je je over de vragen ‘Waar sta je?’ en ‘Waarheen ga je?’. Het cyclusgesprek is een appèl om je actief deelgenoot te maken van je behandeling en van het vormgeven van je leven na de opname. De behandeling op Delta verdelen we in periodes van ongeveer zes weken. Telkens kies je weer nieuwe plannen of doelen, in overleg met het team. We evalueren ook telkens de plannen en doelen.

Op Delta zijn er twee leefgroepen van telkens 10 personen: Delta 1 en Delta 2. Elke leefgroep heeft een eigen cultuur en een eigen sfeer. Het team wijst je de leefgroep toe die het best beantwoordt aan jouw zorgvragen.

Op Delta 1 proberen we eerder individueel te werken. Dat wil zeggen dat we zo maximaal mogelijk proberen voor iedere persoon een behandeling en toekomstperspectief uit te werken en mee te ondersteunen. Tijd, rust en ruimte voor een eigen weg staan hier centraal. Op Delta 2 is er ook ruimte voor een individueel traject, maar de leefgroep vormt de basis van de werking. We vertrekken van het idee dat het opnieuw opnemen van rollen en verantwoordelijkheden en het deel uitmaken van de groep bijdraagt aan het herstel en het de ‘waaier’ aan toekomstmogelijkheden vergroot. Hier zijn de patiënten samen verantwoordelijk voor de manier waarop het samenleven op de afdeling verloopt (opnemen van dagdagelijkse taken zoals koken, schoonmaken, inkopen doen, vuilbakken buitenzetten). Het ‘samen organiseren’ van het ‘samenleven’ biedt zo kansen om te ontmoeten en te experimenteren met zowel een aantal praktische en sociale vaardigheden als met verschillende rollen. Delta fungeert dan als veilige oefenruimte. Het team ondersteunt patiënten hierbij.

Therapie en medicatie

Een traject op Kering en Delta wordt ondersteund door verschillende activiteiten en therapievormen, zowel verbaal als non-verbaal. Het aanbod is gevarieerd: individuele of groepsgesprekken bij de psycholoog, beeldende therapie, muziektherapie, bewegingstherapie, ondersteuning door de maatschappelijk werker. Op die manier is er een combinatie van eerder ondersteunende laagdrempelige groepsmomenten en therapieën die je helpen om zicht te krijgen op die dingen die voor je het leven soms moeilijk maken. Indien medicatie een hulpmiddel kan zijn voor jou, zal de psychiater dit met jou opnemen.

Je kan je therapie-programma aanvullen met

Hiernaast zijn er activiteiten en therapieën die buiten de afdeling worden aangeboden. Patiënten kunnen hun persoonlijk programma aanvullen met: