Therapie op Kadans
Coronavirus

De gevolgen van het coronavirus treffen ons allemaal en laten niemand onberoerd. Bethanië wordt, net als alle andere zorgvoorzieningen, hierdoor gedwongen tot maatregelen. We begrijpen echter dat dit een impact heeft op bewoners en familie. Vandaar dat we steeds inzetten op een evenwicht tussen veiligheid en psychosociaal/relationeel welbevinden wanneer we maatregelen nemen over bezoek- en weekendregeling

In wat volgt vind je een algemeen overzicht van de praktische regelingen. Wil je meer info, neem je contact op met (de verantwoordelijke van) de afdeling of de persoonlijk begeleider van jouw familielid.

  • Mondmaskers zijn in de gebouwen verplicht. Buiten hanteren we de nationale richtlijnen wat betreft mondmaskers.
  • Bezoek in het psychiatrisch ziekenhuis verloopt bij voorkeur in openlucht, weg van de afdeling. Indien dit niet mogelijk is, gebeurt het in een aparte, daartoe voorziene ruimte. 
  • Het aantal nauwe contacten dat elke patiënt maandelijks mag hebben, hangt af van de geldende adviezen van het Overlegcomité. De richtlijnen die daar opgelegd worden, gelden ook in Bethanië.
  • Bij contact met andere mensen, worden de veiligheidsvoorschriften (handhygiëne, afstand houden en mondmasker) ten allen tijde gerespecteerd. In dat kader heeft Zorgnet Icuro een brochure opgesteld om contacten zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
  • Voor groepsbijeenkomsten worden de geldende regels van het Overlegcomité gevolgd. Het aantal personen hangt af van de geldende regels of de specifieke richtlijnen van de activiteit/de locatie.
  • Alle patiënten worden vooraf goed geïnformeerd over de richtlijnen en we vragen om steeds alert te blijven. Daarom zullen hulpverleners voor en na het weekend of de uitgang steeds een risicobepaling doen samen met de patiënt.
  • Uitgang, bezoek en weekendregeling kunnen enkel wanneer de patiënten en het bezoek gedurende 10 dagen geen symptomen hadden. Indien iemand waarmee men contact had achteraf ziek wordt, vragen we om onmiddellijk de afdeling te verwittigen.
  • Deze afspraken zijn geldig zolang de nationale regels dit voorschrijven.

Flyer richtlijnen weekendregeling

Heb je vragen? Neem dan contact op met de afdeling van jouw familielid of naaste. Heb je vragen over deze algemene richtlijnen, kan je terecht op +32 (0)3 380 33 00

Wij rekenen op jullie begrip en steun om dit vlot te laten verlopen.