2 mensen kijken samen naar de smartphone
Coronavirus

De gevolgen van het coronavirus treffen ons allemaal en laten niemand onberoerd. Bethanië wordt, net als alle andere zorgvoorzieningen, gedwongen tot maatregelen. We zijn er ons van bewust dat deze niet alleen onze patiënten en bewoners treffen, maar ook jullie als familie en naastbetrokkenen. Daarnaast is het niet duidelijk hoe lang deze beperkende maatregelen nodig zullen zijn.

Het is uiteraard onze eerste zorg de behandeltrajecten van onze patiënten zo goed mogelijk verder te zetten. Daarnaast weten we dat een psychiatrische opname in tijden van corona ook een impact heeft op het fysieke, emotionele en sociale welzijn van alle betrokkenen: ook op de gezinnen en de kinderen van de opgenomen patiënten.

Onze algemene maatregelen in verband met corona vind je elders op onze website. De maatregelen en initiatieven die voor jou als familielid belangrijk zijn, hebben we hier gebundeld. 

Een vraag, bezorgdheid of nood over je familielid

Heb jij als familielid of naastbetrokkene een vraag, een bezorgdheid of een nood? Dan kan je bij onderstaande personen terecht. Ook voor vragen over je familielid die geen betrekking hebben op corona, kan je bij deze personen terecht.

1. Afdeling en persoonlijk begeleider

Je eerste aanspreekpunt is de afdeling en in het bijzonder de persoonlijk begeleider (PB) van jou familielid. Afhankelijk van je vraag, kan de PB jou zelf helpen of je doorverwijzen naar de verantwoordelijke.

2. Familie-ervaringsdeskundige

Binnen Bethanië is er een team van familie-ervaringsdeskundigen beschikbaar om familie en naasten te ondersteunen. Zij hebben zelf ook een familielid of naaste met een psychische kwetsbaarheid. Praten met iemand die zelf ook een familielid of naaste heeft met een psychische kwetsbaarheid kan maken dat naastbetrokkenen zich meer erkend en begrepen voelen.

Meer info en contactgegevens vind je via onderstaande knop.

3. Familievertrouwenspersoon

Familieleden die nood hebben aan een luisterend oor, kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke familievertrouwenspersoon is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van patiënten en bewoners.

De taken van de familievertrouwenspersoon zijn:

  • Bieden van (emotionele) ondersteuning en een luisterend oor.
  • Deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.
  • Opvangen van klachten.
  • Geven van informatie en advies.
  • Signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid.
  • Sensibilisering.
  • Functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.

Begeleiding door de familievertrouwenspersoon is gratis. Zij werkt onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Via onderstaande contactgegevens is ze te bereiken.

4. Coronalijn

Ben je als familielid of naaste op zoek naar algemene informatie rond corona binnen Bethanië en vind je het niet in het overzicht van de maatregelen? Dan kan je terecht bij het Corona Callcenter op +32 (0) 3 380 33 00.

5. Similes

Similes ondersteunt de familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen. Heb je hier nood aan, kan je beroep doen op volgende initiatieven:

  • Een luisterlijn: elke werkdag van 10 tot 12 uur bereikbaar op het nummer 016 244 200
  • Steun via mail: luistervrijwilligers [at] hotmail.com
  • Lotgenotencontact: daarmee brengen ze ouders, partners en (jong)volwassen kinderen van psychisch kwetsbare personen samen, vanuit hun eigen kot. Schrijf je in via hun website

Lotgenotencontact werkt! Vind alle tips die je kunt doen vanuit je kot op de website van Similes

Contact met je familielid

Om in contact te blijven met je familielid, kunnen kanalen zoals telefoon, e-mail, Skype, Facebook Messenger, Whatsapp, etc. gebruikt worden. Daarnaast kan je per post ook een brief of kaartje sturen. Dit mag je richten aan jouw familielid met zijn of haar naam en de afdeling.

Alle praktische informatie rond de bezoek- en weekendregeling vind je in het betreffende nieuwsberichtMondmaskers zijn in de gebouwen verplicht. Buiten hanteren we de nationale richtlijnen wat betreft mondmaskers. Handhygiëne en afstand houden blijven steeds van toepassing. 

Extra activiteiten voor patiënten en bewoners

Op de verschillende zorgeenheden worden extra activiteiten georganiseerd om patiënten en bewoners extra ondersteuning te bieden. Dit gaat zowel om aangepaste therapievormen, waarbij rekening gehouden wordt met de maatregelen, maar ook om ontspannende activiteiten. Soms worden deze door de medewerkers georganiseerd, maar we zien ook dat patiënten en bewoners zelf met deze ideeën komen. 

Maatregelen

Alle medewerkers nemen uiteraard de nodige beschermende maatregelen in contact met de patiënten of bewoners en met elkaar. We volgen nauwgezet de richtlijnen op en spelen hier snel op in.

We hopen dat we jou hiermee wat rust en verbinding kunnen brengen in deze onzekere tijden.