Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die stabiliteit hebben verworven en (opnieuw) betaald willen gaan werken. De arbeidscoach GGZ SaRA biedt intensieve en gespecialiseerde begeleiding naar werk, met extra zorgondersteuning. Dit kan enerzijds onder de vorm van trajectbegeleiding: je volgt een traject met het oog op bestendige professionele (re-)integratie. Anderzijds is ook loopbaanbegeleiding mogelijk: de begeleiding ondersteunt jou in functie van werkbehoud. De arbeidscoach heeft specifieke expertise op vlak van traject- en loopbaanbegeleiding en gaat samen met jou op zoek naar de meest geschikte plekken om specifieke tekorten in jouw arbeidsvaardigheden en -attitudes te trainen. Dit met als doel je sterktes en mogelijkheden verder te ontwikkelen en/of te leren inzetten.

De arbeidscoach werkt aanvullend op bestaande diensten uit de geestelijke gezondheidszorg, VDAB, GTB Antwerpen en GOB. De arbeidscoach zal jou, indien nodig, doorverwijzen naar reguliere traject- en loopbaanbegeleiding door GTB Antwerpen en/of GOB (voortraject, gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst) en gaat de samenwerking aan met je zorgpartner. Wanneer je tijdens het activeringstraject nood hebt om even terug te vallen op geestelijke gezondheidszorg, zal de arbeidscoach je verwijzen naar je zorgpartner, zodat deze je kan adviseren, begeleiden, behandelen of doorverwijzen.

De standplaats van de arbeidscoach is het ambulant psychosociaal revalidatiecentrum ‘de keerkring’ in Antwerpen en de Voorkempen. Naast begeleiding van cliënten, kan de arbeidscoach ook andere (zorg)partners en eventueel werkgevers adviseren.

Aanmelden

De arbeidscoach is een brugfiguur tussen zorg en werk, we zetten dus in op een nauwe samenwerking met een bestaande zorgpartner. Dit is een voorwaarde om een traject te kunnen opstarten. Om in aanmerking te komen voor arbeidscoaching GGZ, moet de persoon gediagnostiseerd zijn met een diagnose die staat vermeld in DSM-IV, die weliswaar voldoende gestabiliseerd is.

Wie komt niet in aanmerking?

 • Personen die een verstandelijke beperking hebben.

 • Personen die een verslaving hebben die op de voorgrond staat.

 • Personen die in een acute crisissituatie verkeren.

Wens je je aan te melden bij de arbeidscoaches? Contacteer ons dan bij voorkeur via mail: arbeidscoach.sara [at] emmaus.be. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan je bellen naar het nummer +32(0)470 70 07 31.

Praktisch

Waar bevinden de standplaatsen zich?

 • Regio Antwerpen
  Mechelsesteenweg 99, 2018 Antwerpen
  Eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer, weinig tot geen parkeermogelijkheden in de buurt
 • Regio Voorkempen
  Turnhoutsebaan 73, 2970 Schilde
  Eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer, parkeren kan bij de supermarkt 500m verderop.

Hoeveel kost een traject?

Een traject is een gratis.

Hoelang duurt een traject?

Een traject duurt maximaal 2 jaar.