Overslaan en naar de inhoud gaan
Man en vrouw in de keuken

Zorgen verschillende factoren voor onduidelijkheid over je woonsituatie en/of je dagelijks functioneren?

Na een kennismaking bekijkt een medewerker samen met jou wat de beste manier is om aan de slag te gaan met jouw vragen. Woonoriëntering kan in Bethanië op verschillende manieren tot uiting komen, afhankelijk van jouw nood aan ondersteuning en nabijheid: bijvoorbeeld in een groepsprogramma met aandacht voor individuele noden of in je eigen leefomgeving.

Samen met jou ontdekken we wie je bent, wat je wil en wat er nodig is om je wensen na te streven.

Tijdens dit proces houden we ons bezig met deze vragen: Welke woonvorm past bij jou? Is er nood aan bepaalde ondersteuning? Hoe ziet je netwerk er uit? Wat is zinvolle dagbesteding voor jou? Wat is een thuis voor jou? Welke structuur werkt voor jou?

We doen dit  door in te zetten op huishoudelijke activiteiten, samen te zijn, ontspanning op te zoeken, mee te werken aan projecten,…. Bezig zijn met dagdagelijkse activiteiten heeft een helend effect. Dat vertaalt zich in ons motto:

Doen, handen uit de mouwen
Toekomstplannen maken,
Een veilige haven,
Samen ontdekken,
Netwerk uitbouwen,
Een plek waar je terecht kan.

De medewerkers Woonoriëntering helpen je om de regie van je leven terug in handen te nemen. Samen zet je stappen om de brug te maken naar optimaal functioneren in je eigen leefomgeving.

De medewerkers Woonoriëntering staan naast je en stappen op je eigen tempo mee het parcours. Hierbij is er oog voor je omgeving, belangrijke naasten, familie en eventueel reeds aanwezige zorgpartners die betrokken zijn in je traject. Indien nodig bekijken we welke partners verder ingeschakeld kunnen worden om je netwerk te versterken.

Concreet bestaat het groepsprogramma van Woonoriëntering uit vier voormiddagen waarin we praktisch in groep aan de slag gaan met eerder omschreven taken en doelen. Daarnaast er is tijd voor individuele vragen en noden zoals huisbezoeken of zorgoverleg.

De duur van een traject is verschillend voor iedereen en wordt afgestemd volgens individuele noden.