Logo De Keerkring

De Keerkring is een door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkend psychosociaal revalidatiecentrum gevestigd in Antwerpen en in de Voorkempen. Het is een dynamisch en kleinschalig initiatief, dat zich midden in de samenleving bevindt. Het revalidatiecentrum wil met een intensief psychosociaal revalidatieprogramma instaan voor het weerbaar maken van en de professionele en sociale re-integratie van (jong-)volwassenen met een psychiatrische problematiek in de samenleving.

Coronavirus

COVID-19-maatregelen PSR De Keerkring – Arbeidscoaches GGZ

PSR De Keerkring en de arbeidscoaches GGZ passen hun werking stapsgewijs aan aan de versoepeling van de maatregelen in het kader van de COVID 19-pandemie. Er wordt in kleine groep en 1-op-1 face to face gewerkt. Daarnaast blijft digitale en telefonische ondersteuning aanvullend voorzien.
Deelnemers die reeds in traject zijn bij De Keerkring, zijn op de hoogte van de specifieke mogelijkheden.

Voor een intake in De Keerkring Schilde kan je op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag telkens tussen 15 en 16 uur bellen naar 0470 70 10 22 of mailen naar de.keerkring.voorkempen [at] emmaus.be ().

In De Keerkring Antwerpen kan je je aanmelden, maar doen we wegens een lange wachtlijst voor opstart voorlopig geen intakegesprekken.
Wil je je nieuw aanmelden voor een intakegesprek, dan adviseren we je om je aan te melden bij De Keerkring Schilde: de werking is gelijkaardig als in De Keerkring Antwerpen, en je kan vrijwel onmiddellijk starten. In De Keerkring Antwerpen kan je, indien je nog niet vooraan op de wachtlijst stond voor opstart, niet meer opstarten in 2020!
Wil je je alsnog liever aanmelden bij De Keerkring Antwerpen, dan kan je van maandag tot donderdag, tussen 9.30 en 10.30 uur, en van maandag tot vrijdag, tussen 14.30 en 15.30 uur bellen naar 03 448 16 70 of mailen naar 
de.keerkring [at] emmaus.be ().

Voor een intake bij de arbeidscoaches ggz kan je bellen naar 0476 96 12 33 of mailen naar arbeidscoach.sara [at] emmaus.be (). Dit kan op weekdagen tussen 9 en 16 uur. De arbeidscoaches ggz kunnen je op dit moment vlot opstarten.

Bij vragen over de heropstart van het face-to-face werken, of over de aanmeldings- en intakeprocedure, kan je terecht bij coördinator Liesbet Felix. Bel 0470 22 07 21 of mail naar liesbet.felix [at] emmaus.be ().