Logo De Keerkring

Revalidatiecentrum De Keerkring is een door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkend psychosociaal revalidatiecentrum gevestigd in Antwerpen en vanaf 2020 ook in de Voorkempen. Het is een dynamisch en kleinschalig initiatief, dat zich midden in de samenleving bevindt. Het revalidatiecentrum wil met een intensief psychosociaal revalidatieprogramma instaan voor het weerbaar maken van en de professionele en sociale re-integratie van (jong-)volwassenen met een psychiatrische problematiek in de samenleving.