Overslaan en naar de inhoud gaan
Man en vrouw in de keuken

De Keerkring - Vrije tijd en ontmoeting - Arbeidsbegeleiding - Vlot

Ontmoeting en activering

Bethanië heeft een totaalaanbod ontwikkeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die op zoek zijn naar een ontmoeting en sociaal contact, een zinvolle daginvulling, arbeidscoaching, resocialisatie en reïntegratie in de maatschappij. Dit aanbod werkt vooral activerend en verbredend:

  • Activerend betekent het doorbreken van de stilstand of passiviteit van de deelnemer. We bieden experimenteerruimte, een brede waaier aan ervaringen en veelvuldig sociaal contact. De deelnemer wordt in zijn krachten geplaatst, gestimuleerd en geprikkeld om terug tot beweging te komen.
  • Verbredend betekent dat we de stap van binnen naar buiten zetten. Hier leggen we terug, en telkens opnieuw, de verbinding naar de leefwereld van de deelnemer. Dit door het actief betrekken van de familie of belangrijke naasten van de deelnemer, door effectief stappen zetten in de maatschappij en contact te leggen met andere organisaties.

Reïntegratietrajecten

Psychosociaal revalidatiecentrum De Keerkring werkt ook verdiepend. Dat betekent dat we samen met de deelnemer werken aan het creëren en verbreden van het perspectief rond opgedane ervaringen. We gaan samen op zoek naar de onderliggende logica van het (dis)functioneren.