Overslaan en naar de inhoud gaan

De werking van De Keerkring baseert zich op de I-ROC, dit is een in onderzoek gevalideerd instrument om individueel herstel in kaart te brengen. Via dit instrument voorzien wij een programma-aanbod, waaruit de deelnemer kan kiezen in functie van zijn of haar revalidatiedoelstellingen.

Kenmerkend voor ons programma is het modulaire systeem van aan de I-ROC gerelateerde therapieën en activerende sessies. Die programma-onderdelen verlopen steeds in reeksen van zeven weken, ze bestaan uit twee blokken per week en worden gehouden in gesloten groepen. Dit maakt dat de instroom van nieuwe deelnemers ook telkens om de twee maanden plaats kan vinden.

De verschillende sessies hebben als doel om psychische belemmeringen te verminderen en daarnaast competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen. Aan de hand van een intensief dagprogramma hebben we als doelstelling om duurzame resultaten te boeken op vlak van beroepsactiviteiten, persoonlijke autonomie, wonen en sociale contacten. Onze herstelgerichte zorg wil het mogelijk maken om het beste uit iedere deelnemer te halen.

Programma-onderdelen De Keerkring

Dit totaalaanbod werkt vooral activerend, maar ook verbredend en verdiepend:

Activerend

Activerend betekent het doorbreken van de stilstand of passiviteit van de deelnemer. We bieden experimenteerruimte, een brede waaier aan ervaringen en veelvuldig sociaal contact. De deelnemer wordt in zijn krachten geplaatst, gestimuleerd en geprikkeld om terug tot beweging te komen.

Verbredend

Verbredend betekent dat we de stap van binnen naar buiten zetten. Hier leggen we terug, en telkens opnieuw, de verbinding naar de leefwereld van de deelnemer. Dit door het actief betrekken van de familie of belangrijke naasten van de deelnemer, door effectief stappen zetten in de maatschappij en contact te leggen met andere organisaties.

Verdiepend

Verdiepend betekent het creëren en verbreden van het perspectief rond opgedane ervaringen. We gaan samen op zoek naar de onderliggende logica van het (dis)functioneren.

Door deze manier van werken is het mogelijk om voor iedere deelnemer een revalidatietraject op te stellen dat op zijn/haar maat is.