Overslaan en naar de inhoud gaan
Icoon van 2 personen

De doelgroep bestaat uit (jong-)volwassenen die in hun dagelijks leven belemmerd worden door psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Deze belemmeringen hebben een impact op verschillende levensdomeinen, zoals werken, huisvesting, sociale relaties, ... Hierdoor heeft de deelnemer nood aan begeleiding in de vorm van een intensief revalidatietraject. De deelnemer heeft voldoende groeipotentieel en perspectief op psychosociale revalidatie. Hij/zij heeft een concrete revalidatievraag naar (re-)integratie en is in staat hierrond specifieke doelstellingen te formuleren. Binnen de begeleiding wordt er verwacht zelf initiatief te tonen tot het verwerven van een herwonnen autonomie en dit binnen een breder perspectief van persoons- en identiteitsontwikkeling.

Er zijn enkele contra-indicaties waardoor mensen niet kunnen opstarten binnen de keerkring. Deze zijn:

  • De deelnemer bevindt zich in crisis en heeft direct hulp nodig.
  • De deelnemer heeft een mentale handicap.
  • Bij de deelnemer staat een verslavingsproblematiek op de voorgrond.

De deelnemer moet gedomicilieerd zijn in het arrondissement Antwerpen (met uitzondering van de Rupelgemeenten), zoals op de onderstaande kaart:

Kaart van de regio