Therapeutische gemeenschap 'de evenaar' is gevestigd in twee gezellige herenhuizen in het centrum van Antwerpen. Elk huis biedt ruimte voor acht jongvolwassen patiënten. De focus ligt op identiteitsontwikkeling. Wanneer je aan volgende criteria voldoet, kan je terecht bij de evenaar:

  • Je wil op zoek gaan naar oplossingen voor je psychische en sociale problemen.
  • Je bent bereid een langdurend engagement (maximum 13 maanden) aan te gaan.
  • Je bent ouder dan 17 jaar.

Wie kan niet terecht in tg 'de evenaar'?

Mensen die bij ons opgenomen worden, hebben als doel om via intensieve therapie, psychische zelfstandigheid te verwerven.  Voor volgende doelgroepen zijn echter andere behandelplekken binnen Bethanië: