Overslaan en naar de inhoud gaan

Oever - Dauw - Steiger - Het Veer

Een psychiatrische crisis kent vele oorzaken. Vaak gaat het om complexe situaties en is er sprake van meerdere problemen. 

Van opvang tot nazorg

Bij een crisisopname en kortdurende behandeling bieden we het volgende traject aan:

 • Crisisopvang.
 • In kaart brengen van jouw situatie en zorgvraag.
 • Observatie en indicatiestelling: we onderzoeken of en welke psychiatrische behandeling aangewezen is.
 • Kortdurende individuele behandeling of kortdurend groepsprogramma onder begeleiding van een multidisciplinair team. Dit zal maximum enkele weken in beslag nemen.
 • Gerichte interne of externe verwijzing in het kader van behandeling en/of nazorg.

Aanpak van psychologische noden

 • We helpen je tot rust te komen of de crisis te verdragen. 
 • We verkennen je situatie en proberen handvatten te krijgen.
 • We voeren met jou verbindende en motiverende gesprekken.
 • Als er sprake is van tunnelvisie proberen we die te verbreden.
 • We gaan op zoek naar passende manieren om je op een betere manier te doen omgaan met moeilijke emoties en lastige situaties.
 • In onderling overleg stippelen we een verdere aanpak van je problemen uit.