Overslaan en naar de inhoud gaan

Crisisopname

Open opname-afdeling Oever en Dauw

Er zijn twee afdelingen voor mensen die tijdelijk een opname nodig hebben omdat de psychische moeilijkheden waar zij mee worstelen extra zorg vragen. Mensen kunnen een opname nodig hebben omwille van een psychische kwetsbaarheid of een samenloop van belastende omstandigheden (sociaal, financieel, relationeel, professioneel, emotioneel, …). Hiervoor willen we opvang en ondersteuning bieden.

Verder nemen we graag de tijd om je beter te leren kennen en een genuanceerd beeld te krijgen van de problemen die zich hebben ontwikkeld. Dit helpt ons om je een degelijk en onderbouwd advies te kunnen geven m.b.t. verdere behandeling en waar dit het best zou kunnen gebeuren.

Het aanbod op afdeling Oever en Dauw is verkennend en ‘pre-therapeutisch’ (ontmoeten, tot stilstand en reflectie komen, wat is mijn zorgvraag, welke thema’s verdienen aandacht). Naast het groepsprogramma is er ook ruimte voor individuele gesprekken. Voor sommigen is er ook een kortdurend therapeutisch aanbod van maximum drie maanden.

Gesloten opnameafdeling Steiger

Steiger is een gesloten opnameafdeling. Er zijn 20 bedden beschikbaar voor mensen die tijdelijk en dringend een opname nodig hebben. De psychische moeilijkheden waarmee ze worstelen vragen extra ondersteuning. Mensen kunnen een opname nodig hebben o.w.v. een psychische kwetsbaarheid of een samenloop van belastende omstandigheden (sociaal, relationeel, professioneel, emotioneel, financieel, ...).

Op Steiger willen we opvang en ondersteuning bieden. We richten ons op een kortdurende interventie van enkele dagen tot enkele weken waarbij we graag de tijd nemen om een genuanceerd beeld te krijgen van de problemen en lasten die je ervaart. Dit helpt ons om je een degelijk en onderbouwd advies te geven m.b.t. verdere begeleiding en ondersteuning.

Het aanbod op Steiger is verkennend en stabiliserend. Ontmoeting, reflectie en tot stilstand komen, staan op de voorgrond. We bekijken onder meer wat je concrete hulpvraag is en welke thema's extra aandacht verdienen. Naast de individuele benadering, is er ook ruimte voor een groepsaanbod en netwerkoverleg.

Tijdens de opname krijg je een persoonlijk begeleider toegewezen. De verantwoordelijkheden van de persoonlijk begeleider vertrekken vanuit de herstelgedachte. Hij bewaakt je proces terwijl jij zelf mee de invulling geeft aan de behandeling.

Mobiel psychiatrisch crisisteam

Mobiel psychiatrisch crisisteam Het Veer begeleidt en behandelt volwassenen met een ernstige psychische kwetsbaarheid in de thuiscontext. De kortdurende opvolging tracht antwoord te bieden op een acute crisis met als doel  een ziekenhuisopname te voorkomen of te verkorten.

Zorg voor geïnterneerden

Sinds 2016 heeft Bethanië een bijkomend zorgaanbod voor geïnterneerden met een laag risicoprofiel. Concreet gaat dit om één crisisbed op opnameafdeling Steiger. De aanmelding hiervoor gebeurt via de maatschappelijk werker van Steiger.

Nazorg

Na de opname is er vaak nog een tijd nazorg nodig. Voor elke situatie zoeken we uit wat aangewezen is en wat praktisch de mogelijkheden zijn.