Overslaan en naar de inhoud gaan
Groepstherapie

Verschillende disciplines werken samen, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten en non-verbale therapeuten, psychologen en psychiaters. De medewerkers van het behandelteam zijn gediplomeerd en gespecialiseerd in hun vakgebied. Zij blijven zich in vraag stellen, zich vormen en volgen de evoluties binnen hun werkterrein op. Ze bieden begeleiding aan enkele stagiairs die, onder supervisie, deel uitmaken van het behandelend team.  

Patiëntenbegeleiders

Deze zijn dag en nacht aanwezig en waarborgen de dagelijkse werking op de afdeling. Ze staan ook in voor een deel van het therapeutisch programma. Zij kunnen je helpen om beter te begrijpen wat er aan de hand is, welke gedachten en gevoelens je tegenkomt, hoe je best een probleem aanpakt of met spanningen omgaat. ’s Nachts zijn er nachtverpleegkundigen die waken over de rust op de afdeling. Verschillende disciplines werken samen, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten en non-verbaal therapeuten. Hun taak bestaat voornamelijk uit het begeleiden en steunen van mensen tijdens hun verblijf. Ze zorgen ervoor dat het leven in groep zo vlot mogelijk verloopt en dit de klok rond. 

Vanaf de opname krijg je een persoonlijk begeleider (PB) toegewezen. Jouw PB is een eerste aanspreekpunt die je van nabij zal begeleiden doorheen de behandeling. 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor aanmeldingen, de medewerkers en een goede organisatie van de afdeling. Hij is niet rechtstreeks betrokken bij jouw opnameproces, maar volgt het verloop van jouw behandeling mee op. Zo neemt hij deel aan de teamvergadering, briefings en andere overlegmomenten waar jouw behandeling ter sprake komt. De verantwoordelijke is vooral tijdens de kantooruren bereikbaar. 

Psychiater

De arts-psychiater is de eindverantwoordelijke van jouw behandeling. Individuele gesprekken, medicamenteuze behandeling en overleg met het team behoren tot zijn of haar taak.

Indien je een gesprek wenst met de psychiater van Oever en Dauw, kan je dit doorgeven aan de zorgverleners. Je vindt de uren waarop hij aanwezig is op het infobord.

De psychiater komt regelmatig op Steiger. Zo heb je de mogelijkheid om de psychiater meerdere keren per week te spreken. Je wordt door één van de drie artsen opgevolgd. Jouw familie kan ook contact opnemen met de behandelend psychiater. Je kunt hem/haar bereiken op het telefoonnummer +32(0)3 380 30 11 (telefooncentrale Bethanië).

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker begeleidt je in sociale en administratieve zaken.
Je kunt bij haar terecht met vragen over geldzaken, hospitalisatieverzekering, ziekenfonds, wonen en werken, school, thuishulp, ontslagvoorbereiding, ...

Psycholoog

In het individueel gesprek met de psycholoog verken je samen de persoonlijke situatie en denk je samen na over wat verdere hulp kan inhouden. Indien nodig,wordt het individueel gesprek aangevuld met extra gesprekken of overleg met andere betrokkenen (mits jouw akkoord) of eventueel met psychodiagnostisch onderzoek via vragenlijsten of tests.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider werkt op Oever en Dauw mee aan de kwaliteit van het therapieprogramma en ontfermt zich over de verschillende groepen. Met vragen rond therapie en groepswerking kan je bij haar terecht. Op Steiger zijn er geen groepsbegeleiders actief.

Bewegingstherapeut

De bewegingstherapeut biedt verschillende therapieën aan zoals fitness, sport en spel, bewegingsexpressie en relaxatie.
Sessies kunnen individueel en in groep aangeboden worden, afhankelijk van jouw doelstellingen. Via deze sessies probeert de bewegingstherapeut, via het lichaam en bewegen, op zoek te gaan naar rust, veiligheid en een duidelijke zorgvraag.
Je hoeft niet sportief te zijn om aan de sessies deel te nemen.
Voor deze therapieën zijn sportieve schoenen en kledij waarin je makkelijk kan bewegen, aangeraden.

Ergotherapeut

De ergotherapeut begeleidt verschillende verkennende groepstherapieën (bv. huishoudelijke therapie, atelier, …) waardoor we samen met jou meer duidelijkheid krijgen over jouw situatie, jouw verhaal, jouw verwachtingen.
We willen je bewust maken van jouw sterke kanten en vaardigheden.
De activiteiten zorgen voor een evenwicht tussen het gericht met jouw doel bezig zijn en het kunnen loslaten en ontspannen.

Beeldend therapeut

Binnen ervaringsgerichte sessies werken we zowel individueel als in groep met verschillende materialen (zoals kleurpotloden, verf, klei, enz.) met persoonlijke thema's en overstijgende thema's. Deze therapie helpt om vorm te geven aan wat je bezighoudt en geeft ruimte waar woorden soms tekort schieten.  

Logistiek

De logistiek medewerker ondersteunt hulpverleners en patiënten in directe patiëntenzorg. Ze zorgt mee voor de uitvoering van logistieke en ondersteunende taken in functie van de afdeling en patiëntenzorg. 

Schoonmaak

Schoonmaakmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het schoon houden van de afdeling. Ze poetsen ook jouw kamer.