Overslaan en naar de inhoud gaan

Behandelprogramma Steiger

Het therapieprogramma op Steiger zet in op een aantal basiselementen, zoals aandacht voor zelfzorg, een evenwichtig dag-nachtritme, dagstructuur, gezonde voeding, voldoende beweging, enz. Daarnaast biedt Steiger de kans om elkaar op verschillende manieren te ontmoeten, samen op zoek te gaan naar je individuele hulpvraag en om verbinding te maken. Doorheen het therapieprogramma trachten we je bewustwording te verhogen en samen te zoeken wat jou kan helpen.

Steiger biedt een aanbod op maat a.d.h.v. individuele contactmomenten met de hulpverleners en een groepsaanbod

Behandelprogramma Oever en Dauw

Bij opname op Oever of Dauw kom je terecht in één van de drie parallel lopende groepen.
Het weekprogramma wordt elke ochtend tijdens de dagopening overlopen.
Naast het groepsprogramma plannen we ook individuele gesprekken met de persoonlijk begeleider, arts en psycholoog. Indien er nood is aan bijkomende gesprekken kan je de aanwezige teamleden aanspreken.

Het groepsprogramma en de individuele contacten hebben als doel een eerste opvang en ondersteuning te bieden om jouw situatie en zorgvraag in kaart te brengen.
Na een tweetal weken wordt in het multidisciplinair team bekeken of een verdere behandeling aangewezen is en wordt een advies geformuleerd.
Dat advies kan inhouden: ofwel kan je terug naar huis met ambulante nazorg, ofwel kan je overschakelen op dagbehandeling, ofwel oriënteren we jou naar een andere afdeling. Indien aangewezen wordt de volgende fase kort voorbereid via deelname aan een focusgroep m.b.t. het thema 'lichaam', 'welzijn' of 'relatiepatronen'. 

Na de kennismakingsperiode van twee weken kan je aansluiten bij het extra programma van activiteiten en therapieën die buiten de afdeling worden aangeboden. Je kan jouw persoonlijk programma aanvullen met:

Ook goed om weten: