Overslaan en naar de inhoud gaan

Oever en Dauw

Kortdurende therapie op Oever en Dauw is een combinatie van:

  • Opvang.
  • Dagstructuur en ritme.
  • Medicatie.
  • Verkenning van de problemen.
  • Via therapie en gesprekken manieren vinden om  tot overzicht en hantering te komen.
  • Samen komen tot verdere planning van de zorg.
  • Eventueel een kort therapeutisch programma.

Steiger

Vanaf de eerste dag van jouw opname kunnen jij en jouw omgeving rekenen op opvang en ondersteuning.

Het is onze zorg om je een leefklimaat aan te bieden waarin je je veilig kunt voelen en waar je zowel lichamelijk als psychisch tot rust kunt komen en kan werken aan herstel.

We proberen je beter te leren kennen om zo meer inzicht te verwerven in je draagkracht en draaglast. Samen met jou en je omgeving overleggen we welke zorgverlening nodig is.