Overslaan en naar de inhoud gaan
Werken met kinderen en families op afdeling Oever

Opname van een naaste heeft altijd impact op het gezin, familie of andere steunfiguren. Het is ook niet gemakkelijk om te begrijpen wat er in de patiënt omgaat en hem of haar hierin te ondersteunen. Ernstige psychische of psychiatrische problemen zijn ook vaak beangstigend voor de omgeving. Je partner herkent je misschien niet meer. Familie voelt zich vaak machteloos om te kunnen helpen, wat ze ook doen. Ze zijn soms bang om hun familielid zoals zij hem of haar kennen te verliezen. Familie die van nabij betrokken is, dreigt er soms zelf onderdoor te gaan. Niet zelden merken we dat hierdoor de relaties met de meest vertrouwde personen onder druk komen te staan.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen of maak je je zorgen om je familielid, neem dan gerust contact op met de persoonlijk begeleider van jouw familielid of vriend(in). Spreek de begeleider aan tijdens een bezoek, of bel via +32(0)3 380 25 64 (Oever) of neem contact op via het contactformulier van Oever,
+32(0)3 380 31 77 (Dauw) of neem contact op via het contactformulier van Dauw,
+32(0)3 380 25 20 (Steiger) of neem contact op via het contactformulier van Steiger.
Afdelingen Oever, Dauw en Steiger zijn 24/24 bereikbaar.

Wens je een gesprek met de psychiater, dan kun je een afspraak maken na telefonisch contact op het telefoonnummer +32(0)3 380 30 11.

Bezoekuren Oever, Dauw, Steiger

Wat kan je als familie doen?

Probeer goed voor jezelf te zorgen. Similes is een familievereniging waar je terecht kan voor contact met lotgenoten die ook zorgdragen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid. Indien je er nood aan hebt, kan je zelf aankloppen bij een therapeut, psycholoog of psychiater om je verhaal te doen. 

Kan je als familie betrokken worden bij de behandeling?

Op opnameafdeling Steiger worden familieleden of belangrijke steunfiguren van patiënten uitgenodigd op een netwerkgesprek, op voorwaarde dat de patiënt zelf hier toestemming voor geeft. Naast de patiënt zelf zullen de maatschappelijk werker, persoonlijk begeleider en/of psycholoog aanwezig zijn. Indien gewenst kan er ook een netwerkgesprek met de psychiater ingepland worden. Tijdens dit gesprek wordt informatie gegeven over de afdeling, is er ruimte voor vragen en informatie-uitwisseling en wordt er mogelijks ook dieper ingegaan over het vervolgparcours van de behandeling. In sommige gevallen worden familie en naasten ook uitgenodigd op een afrondingsgesprek aan het einde van de opname.

Op Oever en Dauw wordt familie uitgenodigd voor een gesprek. In de kortdurende behandeling wordt familie meer betrokken.

De Lagune, werken met kinderen op afdeling Oever

Kinderen van ouders met psychische problemen

Eenieder die in crisis wordt opgenomen, vervult steeds rollen als moeder, vader, grootouder, kind, partner, zus, broer, … Een opname kan de verbinding tussen deze schakels soms heftig in de war brengen. Als je kinderen hebt, rijzen er misschien vragen op bij jou of bij hen naar aanleiding van jouw opname. Speciaal hiervoor loopt er in het psychiatrisch ziekenhuis een Kopp-werking

Twee maal per maand wordt er in Bethanië ook een gezinsactiviteit georganiseerd waar je met jouw gezin aan kan deelnemen. 

Er is ook de mogelijkheid om de gezinsruimte ‘Wij-wolk’ te reserveren. Dit is een aangepaste gezinsruimte om een namiddag, avond of weekenddag in privacy met jouw gezin door te brengen. 

De KOPROL-infosessie op Oever en Dauw reikt tips en handvatten aan om tijdens de opname toch te blijven stilstaan bij jouw rol als ouder/grootouder. Bv.: Hoe leg je aan jouw kind uit wat er met je aan de hand is ? Hoe kan je jouw kind geruststellen?
In de infosessie leggen we de nadruk op het geruststellen en informeren van zowel ouders in opname als hun kinderen.

Op vraag van ouders zelf nodigen we de kinderen uit voor een open gesprek aan de hand van verschillende leeftijdsgebonden technieken. Kinderen krijgen op Oever de ruimte om ‘er te zijn’. We spreken hen persoonlijk en laagdrempelig aan en stellen ons aan hen voor, zodat zij een beeld krijgen van wie er nu precies voor hun mama of papa zorgt.

We moedigen ouders aan om de kinderen rond te leiden op de afdeling en hen hun kamer te tonen, wat - zo blijkt uit onze ervaringen - op zich al geruststellend kan werken.

Daarnaast kunnen gezinnen ook hun bezoekmoment met wat meer privacy doorbrengen in ‘de Lagune’: een aparte, kindvriendelijk ingerichte ruimte, die uitnodigt tot verbinding.

Het verhaal van familieleden of belangrijke relaties krijgt een plaats in de familiegesprekken. Zo wordt het verhaal van de patiënt aangevuld om de zorgvraag te vervolledigen: ‘Wie is de patiënt en hoe kunnen we hem of haar helpen?' Daarnaast trachten we ook de reeds aanwezige ondersteuning goed op elkaar af te stemmen via netwerkgesprekken.

Op Steiger is er een speelkoffer aanwezig met speelgoed om tijdens het bezoek van kinderen te gebruiken.