In psychiatrisch ziekenhuis Bethanië is bezit, gebruik en dealen van drugs verboden. Vaak gaat een psychotische crisis gepaard met druggebruik. Gezien de negatieve impact van drugs op de psychotische crisis, streven we op Kering en Delta naar stoppen met gebruik. Druggebruik is erg complex en we integreren het gebruik in het therapeutisch parcours. We proberen zo maximaal mogelijk in overleg met patiënt hierop een antwoord te zoeken, rekening houdend met de afdelingsregels. Als het verslavingsprobleem op de voorgrond staat, verwijzen we de patiënt door naar een gespecialiseerde zorgvoorziening.