Dit is een moeilijk te beantwoorden vraag. Een psychotische kwetsbaarheid kan herstellen of latent aanwezig blijven in het leven. Sommige mensen maken één psychotische episode door en kunnen vervolgens de draad van het leven weer opnemen als voordien. Vaak blijven mensen echter hun leven lang geconfronteerd met hun psychotische kwetsbaarheid. Voor deze mensen blijft het zoeken naar hoe ze hun psychotische kwetsbaarheid een plek kunnen geven in hun leven.

Aangezien psychiatrische problemen niet hetzelfde zijn als lichamelijke aandoeningen, krijgt het woord ‘genezen’ ook vaak verschillende invullingen. Genezen kan dan verwijzen naar het volledig verdwijnen van bepaalde symptomen. Aangezien psychiatrische symptomen vaak verweven zijn met het leven en hoe mensen over zichzelf en de wereld denken, betekent ‘genezen’ ook vaak dat mensen, ondanks bepaalde symptomen, opnieuw een manier vinden om met het leven aan te knopen en dat ze hun kwetsbaarheid aanvaarden en een plaats geven in hun leven. Dat betekent niet dat de symptomen volledig moeten verdwijnen om het leven zoals jij dat wil leven terug aan te vatten.