Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die stabiliteit hebben verworven en (opnieuw) betaald willen gaan werken. De arbeidscoach GGZ SaRA biedt intensieve en gespecialiseerde begeleiding naar werk, met extra zorgondersteuning. Dit kan enerzijds onder de vorm van trajectbegeleiding: je volgt een traject met het oog op bestendige professionele (re-)integratie. Anderzijds is ook loopbaanbegeleiding mogelijk: de begeleiding ondersteunt jou in functie van werkbehoud. De arbeidscoach heeft specifieke expertise op vlak van traject- en loopbaanbegeleiding en gaat samen met jou op zoek naar de meest geschikte plekken om specifieke tekorten in jouw arbeidsvaardigheden en -attitudes te trainen. Dit met als doel je sterktes en mogelijkheden verder te ontwikkelen en/of te leren inzetten.

De arbeidscoach werkt aanvullend op bestaande diensten uit de geestelijke gezondheidszorg, VDAB, GTB Antwerpen en GOB. De arbeidscoach zal jou, indien nodig, doorverwijzen naar reguliere traject- en loopbaanbegeleiding door GTB Antwerpen en/of GOB (voortraject, gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst) en gaat de samenwerking aan met je zorgpartner. Wanneer je tijdens het activeringstraject nood hebt om even terug te vallen op geestelijke gezondheidszorg, zal de arbeidscoach je verwijzen naar je zorgpartner, zodat deze je kan adviseren, begeleiden, behandelen of doorverwijzen.

De standplaats van de arbeidscoach is het ambulant psychosociaal revalidatiecentrum ‘de keerkring’ in Antwerpen en de Voorkempen.
Naast begeleiding van cliënten, kan de arbeidscoach ook andere (zorg)partners en eventueel werkgevers adviseren.

Aanmelden

Je kan je aanmelden via 0476 96 12 33.

Meer info over de procedure: www.netwerksara.be/themagroep-arbeid/

Hoeveel kost een traject?

Een traject is een gratis.

Hoelang duurt een traject?

Een traject duurt maximaal 2 jaar.