Overslaan en naar de inhoud gaan
verschillende personen rond een vergadertafel

'Binnen en buiten met aandacht verbonden', is de baseline van waaruit Bethanië vertrekt. Maar voor heel kwetsbare mensen bevindt die samenleving zich (soms tijdelijk) binnen de muren van het domein. We hebben als hulpverlener en als organisatie de taak om te zorgen dat er verschillende mogelijkheden zijn op vlak van wonen, vrije tijd, activering, arbeid en ontmoeting. Zo kunnen we herstel mee mogelijk maken, binnen en buiten

'Ik geloof dat we, naast het therapeutisch aanbod, moeten investeren in het dagelijks leven in en buiten een opname. En dat dit een kracht kan opleveren voor mensen. Het gaat over een en-en-verhaal.' 
Melissa Raeymakers - verantwoordelijke maatschappelijk herstel ggz

We geven die herstelondersteunende visie vorm op verschillende manieren: 

Taboedoorbrekende initiatieven

We organiseren taboedoorbrekende initiatieven, zoals de Inside-Out-Run en Boterhammen in ons Park. Hiermee trachten we een bewustzijn over stigma en vooroordelen te creëren om gepast te kunnen inspelen op stigmatiserende situaties. 

Ontmoeting en activering

Vanuit Ontmoeting en Activering bieden we een activerend en verbredend totaalaanbod aan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die op zoek zijn naar ontmoeting en sociaal contact, zinvolle daginvulling, arbeidscoaching, resocialisatie en reïntegratie in de maatschappij.

Onze drie ontmoetingshuizen zijn plekken die worden georganiseerd voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. De begeleiders proberen samen met hen naar antwoorden te zoeken op hun vragen over vrije tijd, ontmoeting, vorming en arbeid. Ook Bar Divers is een laagdrempelige plek waar ontmoeting, activering en verbinding binnen en buiten centraal staan. 

Ervaringsmedewerkers

Vanuit een gelijkaardige ervaring gaan we in gesprek met patiënten. Sinds 2013 groeide Hop, wat staat voor Herstel, Ondersteuning en Patiëntenperspectief, uit tot een team van geëngageerde ervaringsmedewerkers die uit eigen ervaring weten wat het betekent opgenomen te zijn.

Het regenboogteam neemt deze rol op in psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen en beschut wonen De Sprong.

Familie-ervaringsdeskundigen

We hebben aandacht voor familie en naasten. Zij kunnen onder meer terecht bij onze familie-ervaringsdeskundigen, die zelf ook een familielid of naaste hebben met een psychische kwetsbaarheid. 

Overleg en samenwerking

We streven naar vakkundig overleg en een efficiënte samenwerking met andere voorzieningen om geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en dit overal bespreekbaar te maken.

Vanuit dat oogpunt nemen we ook actief deel aan overkoepelende netwerken zoals de Eerstelijnszones en zijn we actief partner van HerstelAcademie

Verbinding met de buurt

We zetten in op lokaal en buurtgericht werken en op een nauwe verbinding met de buurt om zo maatschappelijk herstel en inclusie mogelijk te maken. Dit doen we in beide richtingen: door vanuit Bethanië de stap te zetten naar de buurt, maar ook door de ruime buurt welkom te heten in onze voorzieningen.

De ruim 200 vrijwilligers die een essentiële bijdrage aan de levenskwaliteit op verschillende afdelingen, zijn hiervan een goed voorbeeld.

In contact met AZ Voorkempen

Vanuit ons project Lichamelijk welzijn, waarmee we het belang van lichamelijk welzijn trachten te bestendigen binnen onze zorg, staan we in contact met de dienst spoedgevallen van AZ Voorkempen. De richtlijnen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) schrijven namelijk voor dat zorg voor personen met een psychiatrische aandoening alomvattend moet zijn. De geestelijke gezondheid verbetert als er ook voor de somatische gezondheid wordt gezorgd en omgekeerd. Uit onderzoek van het KCE blijkt echter dat vooroordelen er onder meer voor zorgen dat de levensverwachting van iemand met een psychische aandoening zo'n tien jaar lager ligt. Door deze samenwerking tussen Bethanië en AZ Voorkempen hopen we deze trend te keren. 

Vormingen op maat

Eén van de grotere doelen van Bethanië is om stigma bespreekbaar te maken. Om dit te doen, bieden we zowel intern als extern vormingen op maat aan, bijvoorbeeld aan scholen of andere organisaties. We gaan in gesprek en trachten daarbij telkens een aangepaste vorming te creëren, die past bij jou en je werking.

Neem gerust contact op met Melissa Raeymakers  voor meer vrijblijvende informatie.