Overslaan en naar de inhoud gaan
Een groep speelt een balspel

Opname

Een opname op afdeling Wel of Stroom kan enkel na het doorlopen van een intakeprocedure.

Wanneer een patiënt wordt opgenomen op onze afdeling, proberen wij eerst zicht te krijgen op zijn individuele ontwikkelingsgeschiedenis en probleemsamenhang. Dit gebeurt vanuit de relatie die wordt aangegaan met de patiënt. Dit proces starten wij in de observatiefase. Het loopt verder gedurende de gehele behandeling en maakt deel uit van het therapeutisch proces. De problemen die de patiënt ervaart vormen de rode draad bij de verdere uitwerking van het behandelplan. Van hieruit worden doelstellingen geformuleerd en wordt bekeken welke therapieën hierop een antwoord kunnen geven.

Door het aanbieden van activiteiten en therapieën in een veilig klimaat, trachten wij mensen nieuwe kansen, ingangspoorten en succeservaringen te bieden. Wij streven naar een leefklimaat waarin ieder met zijn mogelijkheden kan groeien en verantwoordelijkheid kan nemen voor zichzelf en het groepsgebeuren.

We werken samen met patiënten wiens relatie met eerdere hulpverlening is vastgelopen of waarbij herstel uitblijft, ondanks alle inspanningen van betrokken hulpverleners. We streven ernaar om de relatie tussen onze verwijzers en de patiënt te deblokkeren en hen opnieuw in staat te stellen om een samen te werken. Daarom verwachten we van onze verwijzers dat zij regelmatig op overleg komen om het traject van de patiënt te bespreken. Daarnaast werken we ook samen met patiënten waarvan de diagnose onduidelijk is of waarbij de verwijzer nood heeft aan een time-out.

We streven naar een opnameduur van ongeveer zes maanden. Afhankelijk van de hulpvraag van zowel de patiënt als verwijzer kan deze termijn verkort of verlengd worden. De samenwerking duurt maximaal een jaar. Nadien verwachten we dat de verwijzende afdeling de zorg voor de patiënt terug overneemt of een gepast vervolgtraject binnen de eigen zorgregio organiseert.

Nazorg

Indien je teruggaat naar de verwijzende zorginstantie, zullen zorgverleners van IBE je begeleiden. Wij stellen een uitgebreid interdisciplinair ontslagverslag op met adviezen voor de verwijzende instantie. We trachten hierin duidelijk te maken wat gewerkt en geholpen heeft tijdens jouw behandelperiode op IBE. Dit ontslagverslag wordt samen met jou en de verwijzende instantie overlopen, zodat zorgverleners goed geïnformeerd verder met jou aan de slag kunnen.