Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee mensen in gesprek buiten op de bank

Mensen die bij ons worden opgenomen, hebben vaak heel wat onaangename of traumatische ervaringen in hun leven meegemaakt. Dit heeft een grote invloed op hun ontwikkeling als persoon. We vinden het belangrijk oog te hebben voor jouw levensverhaal en stil te staan bij hoe je dit alles beleefd hebt en hoe je er nu naar kijkt. We besteden aandacht aan moeilijkheden die je, vanuit deze ervaringen uit het verleden, ervaart op vlak van zelfbeeld, relaties, emoties, spanningen en hoe je hiermee omgaat.

Alternatieven voor omgaan met emoties

Het is logisch dat wanneer je hevige emoties ervaart, je manieren zoekt om de pijn te verlichten of om het leven draaglijk te maken. Het kan daarbij gebeuren dat je dingen doet die je tijdelijk helpen om de spanning te verlichten, die op langere termijn niet helpend zijn. Het kan daarbij bv. gaan om automutilatie, eetproblemen, agressie, middelenmisbruik, passiviteit, isolement, het afhouden van contacten, …

We nodigen je graag uit om over deze moeilijkheden te spreken, zodat we jou hierbij kunnen ondersteunen en er aandacht voor hebben in jouw behandelplan. Samen gaan we op zoek naar alternatieve manieren om met je emoties om te gaan.

Vertrouwensrelatie

Er wordt tijd en ruimte genomen om een vertrouwensrelatie met je op te bouwen. Binnen deze ontmoeting vertrekken we vanuit moeilijkheden die je ervaart. Het therapeutisch traject is bijgevolg individueel bepaald op maat van jou. Patronen die zich herhalen doorheen de geschiedenis worden op dit moment vaak duidelijk.

Vertrekkende vanuit de moeilijkheden die tijdens de behandeling naar voren komen, stellen we met jou een behandelplan op met concrete behandeldoelen. Daarbij besteden we aandacht aan wat jij nodig hebt om het leven te kunnen leiden waar je naartoe wil en wat jou op dit moment belemmert.

Leven in groep

De moeilijkheden die mensen ervaren in hun privéleven op het vlak van omgaan met zichzelf en anderen, emoties en zelfbeeld, zien we vaak ook optreden op de afdeling, tijdens therapieën, in contact met medepatiënten en zorgverleners. We vinden het erg belangrijk om aandacht te besteden aan situaties en ervaringen die je tegenkomt binnen het groepsgebeuren en nodigen jou uit om hierover te vertellen. Het dagelijkse (samen)leven biedt onze patiënten heel wat leerkansen.

De spanningen, conflicten en emoties die je tegenkomt in het groepsgebeuren geven gelegenheid om te experimenteren met hoe je hier zelf mee omgaat. Het kan zinvol zijn om deze ervaringen mee te nemen naar jouw privéleven en ook daar sterker te staan om moeilijkheden zelf aan te pakken.

Therapeutisch kader

We leggen onze focus voornamelijk op zelfbeeld, relaties, emoties, spanningen, ... Dit met speciale aandacht voor patronen die zich lijken te herhalen doorheen de geschiedenis van de patiënt. Gezien we vanuit een sterk (socio)therapeutisch kader en in kleine patiëntengroepen werken, krijgen we de mogelijkheid om patiënten goed te leren kennen in hun noden en hulpvragen. We hebben zowel een groot verbaal als non-verbaal therapie-aanbod waardoor we optimaal trachten in te spelen op de mogelijkheden van de patiënt.