Overslaan en naar de inhoud gaan
Vrouw kijkt naar man die gitaar speelt in de muziektherapie

Patiëntenbegeleider

Op de afdeling werkt een team van patiëntenbegeleiders, bestaande uit zowel verpleegkundigen als sociotherapeuten. De patiëntenbegeleiders nemen de zorg op voor het dagelijks klimaat van de afdeling. Ze kijken wat er gebeurt in het hier en nu en welke situaties zich voordoen op de afdeling. Naast de therapeuten begeleiden de patiëntenbegeleiders ook groepssessies op de afdeling. Bij de verpleegkundigen kan je terecht voor medicatie en (medische) verzorging.

Bij jouw opname krijg je zo snel mogelijk twee persoonlijk begeleiders toegewezen. Jouw persoonlijk begeleiders coördineren jouw behandelplan. Dit betekent dat zij luisteren naar hoe het met je gaat, welke moeilijkheden je tegenkomt en welke ideeën/verlangens je hebt in de toekomst. Zij brengen jouw verhaal op de teamvergadering. Na de teamvergadering bespreken zij met jou welke voorstellen het team heeft om samen aan de slag te gaan.
Jouw persoonlijk begeleiders zullen je ook ondersteunen als je moeilijkheden ervaart in het dagelijks leven. Hoe kan je omgaan met spanningen? Hoe kan je omgaan met conflicten? Wat kan jou helpen om rust te vinden? Wat kan je ondersteunen om goed voor jezelf te zorgen (eetgewoonten, slaap, hygiëne, …)?

Naast jouw persoonlijk begeleiders kan je ook terecht bij de andere begeleiders. Wanneer je het ergens moeilijk mee hebt, kan je bij hen om ondersteuning vragen. De begeleiders moedigen je aan om zoveel mogelijk zelf problemen aan te pakken zodat je kunt oefenen in het omgaan met moeilijke situaties. Je krijgt van hen ook feedback over hoe zij naar jouw functioneren kijken, welk effect jouw gedrag heeft op anderen en welke problemen zich lijken te herhalen. Dit kan je helpen om over jezelf na te denken, te oefenen en nieuwe dingen uit te proberen. Samen met jou bekijken we wat er voor jou werkt op moeilijke momenten: praten, werken met gevoelskaarten, spanningsthermometer, … We trachten zo verbinding te maken met je gevoel op dat moment

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke heeft als taak om met de beschikbare middelen kwalitatieve zorg te organiseren samen met de verschillende zorgverleners die op de afdeling werken. De verantwoordelijke is veelal indirect betrokken bij jouw behandelplan, maar volgt wel het goede verloop ervan op. Ook neemt de verantwoordelijke deel aan de teamvergadering, briefings en andere overlegmomenten waarop jouw behandelplan ter sprake komt. Heb je vragen of mogelijke klachten over jouw behandeltraject of jouw verblijf op de afdeling, dan kan je hiervoor bij de verantwoordelijke terecht. Samen met jou wordt er verkend welke mogelijke antwoorden of oplossingen er kunnen zijn. In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat de verantwoordelijke rechtstreeks betrokken is bij je behandelplan.

Psychiater

De psychiater volgt op hoe het met je gaat en hoe jouw behandeltraject verloopt. Verder zorgt hij voor het voorschrijven en opvolgen van je medicatie. Het is belangrijk dat je goed weet wat je wel en niet van jouw medicatie mag verwachten en hoe je best met jouw medicatie omgaat. Stel gerust vragen als er zaken voor jou onduidelijk zijn. Spreek ook over welke effecten je ervaart en wat je hindert. De psychiater overlegt regelmatig met het team en is ook aanwezig op de teamvergaderingen. Eenmaal per week kan je spreken met de psychiater.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker heeft specifiek aandacht voor de rol die je in jouw gezin speelt, jouw werksituatie, geldzorgen, huisvesting, administratieve moeilijkheden, … De maatschappelijk werker zal jou ondersteunen waar nodig. Verder wordt ernaar gestreefd dat je kansen krijgt om op deze vlakken aan zelfstandigheid te winnen, zodat je zelf verantwoordelijkheden leert opnemen. Wanneer je hierbij moeilijkheden ondervindt, kunnen we hieraan aandacht besteden in jouw behandelplan.

De maatschappelijk werker verzorgt ook de contacten met de personen of instanties die jou naar ons hebben verwezen. Zij worden minstens één keer tijdens jouw opname uitgenodigd om hier op overleg te komen. Zij worden regelmatig op de hoogte gehouden van de evolutie van jouw behandelplan zodat we samen kunnen zoeken naar een passend vervolg na jouw behandeling op IBE. Het is de bedoeling dat je terugkeert naar de verwijsafdeling. De maatschappelijk werker coördineert de overlegmomenten zodat de overgang naar een vervolgbehandelplan zo goed mogelijk verloopt.

Psycholoog

De psycholoog gaat met jou op zoek naar de belangrijkste problemen waarmee je kampt en hoe je daarmee kunt omgaan. Veel aandacht wordt daarbij besteed aan jouw levensverhaal, gevoelens, gedachten, wat je ervaart in jouw lichaam, hoe je de relaties ervaart die je met anderen aangaat, ... Alles wat je meemaakt in jouw privésituatie en binnen de contacten met medepatiënten en zorgverleners kan als materiaal gebruikt worden om jouw problemen te onderzoeken en te bekijken hoe je hiermee kunt omgaan. Binnen de eerste twee weken van jouw opname nodigt de psycholoog jou uit voor een kennismakingsgesprek. Afhankelijk van jouw noden en zorgvragen kunnen gesprekken opgestart worden.

Beeldend therapeut

De beeldend therapeut zorgt voor non-verbale therapie, een ervaringsgerichte therapie waarin ‘doen’ centraal staat. De therapeut werkt met verf, krijt, klei en tekenmaterialen. De aandacht gaat naar het uitproberen wat de materialen betekenen voor jou binnen je opname. Het werkstuk groeit vanuit jouw eigen expressieve zoektocht. Er is een constante dialoog aanwezig tussen jezelf en het materiaal. Het beeldend werken nodigt uit tot zoeken naar nieuwe oplossingen en het verkennen van de eigen mogelijkheden. Het beeld heeft als extra dimensie dat het tastbaar wordt gemaakt, iets wat veranderingen zichtbaar kan maken.
Beeldend werk kan een poort zijn om stil te staan bij jezelf. Het perspectief wordt ruimer en er wordt ruimte gecreëerd om op een andere manier naar jezelf te kijken, de anderen en de wereld rondom. Het werken met kleuren, beelden en vormen kan dus een hefboom zijn voor een veranderingsproces.

Dans- en bewegingstherapeut

De dans- en bewegingstherapeut biedt verschillende groepstherapieën aan. Psychische klachten uiten zich in het lichaam en de beweging. Dit betekent dat je via het lichaam en de beweging psychische veranderingen op gang kunt brengen en klachten kunt herleiden, verminderen of opheffen. Tijdens de danstherapiesessies werken we voornamelijk aan de hand van gestructureerde, doelgerichte oefeningen, relaxatietechnieken, beweging of dans-spelvormen, maar ook bewegingsimprovisatie en vrij dansen. Tijdens sport en spel ligt de nadruk op het beleven en ervaren, met als doel in contact te komen met bepaalde gevoelens en gedragingen. Hierbij kan iedereen leren inschatten en omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen, sociaal contact aangaan, ontlading op een sociaal aanvaardbare manier, plezier beleven aan het bewegen in groep en ontspanning bevorderen. Omdat we direct met het lichaam en de beweging werken, kom je snel in contact met jouw gevoel en emoties. De gevoelens worden direct ervaren in het ‘hier en nu’ en je leert ze te accepteren, te uiten en waar nodig te verwerken. Dans en bewegingservaring is absoluut niet nodig en ook voor mensen met een fysieke beperking is deze therapievorm geschikt.

Muziektherapeut

De muziektherapeut tracht op een muzikale manier ruimte te creëren voor wat er binnen jezelf leeft: voorgevoelens, driften, verlangens. We gaan hierin samen op zoek naar wat voor jou mogelijk is. Dit kan op verschillende manieren, waaronder muziek beluisteren of zelf muziek maken. Dit laatste gebeurt vanuit improvisatie: hiervoor is dus geen muzikale voorkennis vereist! We laten de muziek ontstaan en ons hierdoor leiden. Wat er in dit spel ontstaat, kan enerzijds raken aan bepaalde gevoelens, maar anderzijds ook aan dynamieken: hoe we met elkaar in verbinding staan. Hiervoor maken we ruimte in een nabespreking.

Dramatherapeut

Binnen de dramatherapiesessies gaat het minder om  praten, maar vooral om doen en ervaren. 

Via verschillende theatertechnieken werken we aan het versterken van het zelfvertrouwen, het vergroten van flexibel denken en het leren herkennen en uiten van gevoelens en gedachten. 
Binnen de sessies experimenteert ieder op zijn eigen  manier. Ervaring is zeker niet nodig! Door te spelen, maar ook door te kijken naar het spel van anderen, kun je inzicht krijgen in gedrag, je vrijer voelen en nieuwe, positieve ervaringen opdoen. Ook kun je ervaren hoe het voelt om bepaald gedrag te laten zien en hoe dit gedrag overkomt op de ander. Daarnaast is spel (drama) ook  gewoon leuk om te doen en kan het een goede uitlaatklep zijn.

Kortom: dramatherapie kan een avontuurlijke en fantasierijke speelplaats zijn!