Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee vrouwen spelen samen een spel

De intensieve behandelafdelingen (IBE) Wel & Stroom zijn afdelingen van acht bedden die zich richten op de behandeling van patiënten met hechtingsproblemen.

Wij richten onze behandeling op mensen die meermaals met zichzelf en met hun omgeving komen vast te zitten. De herhaaldelijke pogingen die werden ondernomen, met professionele ondersteuning, leiden niet of onvoldoende tot verandering.

Er zijn enkele exclusiecriteria van toepassing voor opname op IBE:

  • Jonger dan 18 of ouder dan 64.
  • Een duidelijke mentale handicap (IQ lager dan 65).
  • Een chronisch irreversibele organische pathologie.
  • Intensieve ADL ondersteuning of gespecialiseerde medische zorg.
  • Crimineel gedrag zonder specifieke psychiatrische pathologie.
  • Een acute middelengerelateerde verslavingsproblematiek.
  • Een chronisch psychotisch toestandsbeeld.
  • Afwezigheid van een afgelegd therapeutisch traject binnen de geestelijke gezondheidszorg.